Københavns Universitetsbibliotek

hovedbiblioteket for Københavns Universitet

Københavns Universitetsbibliotek (ofte bare kalt Universitetsbiblioteket) er hovedbiblioteket for Københavns Universitet.

Københavns Universitetsbiblioteks logo og ex libris. Det ble designet i 1912 av grafikeren Knud V. Engelhardt og historikeren og heraldikkeren Anders Thiset. Øverst ses våpenskjoldet for Københavns Universitet, tre halve løver, til høyre for Johan Frederik Classen, svaner og kanonkuler, og til venstre for København.

Universitetsbiblioteket ble grunnlagt i 1482 og frem til 1930 var det en del av Københavns Universitet da det ble lagt inn under Undervisningsministeriet. I 1938 ble biblioteket delt i to avdelinger, 1. og 2. avdeling. Sistnevnte flyttet til Nørre Fælled som bibliotek for naturvitenskapen og medisin. I 1989 ble Universitetsbibliotekets 1. avdeling, som betjener de teologiske, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene en del av Det Kongelige Bibliotek. Som sådant eksisterer biblioteket ikke mer i sin opprinnelige form, da funksjonene er overtatt av Det Kongelige Bibliotek og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB), 2. avdelings navn siden 1989. Imidlertid har det på et vis gjenoppstått etter 2006, se lenger ned.

Biblioteket ble tidlig plassert i Helligåndshuset. I perioden 15531652 holdt det til i «Liberihuset» som lå der universitetets hovedbygning ligger i dag. I 1653 ble biblioteket flyttet til loftet over Trinitatis kirke. I forbindelse med Københavns brann i 1728 gikk det nesten til grunne da 30 000 bind gikk opp i flammer og kun de ulovlig hjemlånte verker ble reddet (først i 1788 ble hjemlån tillatt for studenter). I 1731 var kirken bygget opp igjen og gjenoppbyggingen av bibliotekets samlinger kunne begynne.

Etter en arkitektkonkurranse vunnet av Johan Daniel Herholdt kunne biblioteket flytte til nye lokaler i Fiolstræde i 1861. I 1867 ble bibliotekets samlinger øket i forbindelse med en sammenslåing med Det Classenske Bibliotek og kom til å hete Københavns Universitetsbibliotek og det dermed forenede Classenske Bibliotek. Dette var med på gjøre plassproblemene større og allerede før 1900 ble de for små. Opp gjennom årene prøvde man å løse problemene ved å sette opp flere reoler enn opprinnelig planlagt og man flyttet 2. avdeling ut. I 1996 ble bygningen tømt og renovert og har siden vært fakultetsbibliotek for samfunnsvitenskap og jus ved Københavns Universitet og en del av Det Kongelige Bibliotek.

Den 1. januar 2006 gjenoppsto Københavns Universitetsbibliotek som en del av den nye sammenslutningen av Det Kongelige Bibliotek og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek. Det nye biblioteket har navnet Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek og har to søyler som fungerer som hhv. nasjonalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek.

Fra 2008 er Københavns Universitetsbibliotek en del av KUBIS, Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice. Københavns Universitet har dermed fått én felles biblioteksorganisasjon som omfatter samtlige fakultets- og institusjonsbiblioteker. Det er snakk om at de forskjellige bibliotekene fortsatt er tilknyttet den opprinnelige institusjonen og at administrasjonen er felles.

I september 2007 kom det frem at Københavns Universitet hadde planer om å flytte biblioteket i Fiolstræde og i stedet innrede bygningene til studiesenter og administrasjon. Som motsvar ble det opprettet en protestaksjon på facebook som snart fikk over 10 000 medlemmer, deriblant Gregers Algreen-Ussing, arkitekturprofessor ved Kunstakademiets Arkitektskole.[1] Bibliotekets siste åpningsdag var onsdag den 8. april 2009.[2]

Galleri

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger