Det Classenske Bibliotek

Det Classenske Bibliotek var den danske generalmajoren Johan Frederik Classens privatbibliotek, men etter hans død etter testamentarisk bestemmelse gjort offentlig tilgjengelig i København i 1795. Det Classenske Fideicommis skulle årlig yte 300 riksdaler til formålet og Peter Hersleb Classen d.e., bror til Johan Frederik, bekostet oppføringen av en biblioteksbygning i Amaliegade 38. Huset ble oppført i 1792 og er sannsynligvis tegnet av Andreas Kirkerup.[1]

Det Classenske Bibliotek
Københavns kommune
Classenske Bibliotek.JPG
Bibliotekstypefolkebibliotek
ArkitektPeter Hersleb Classen
Etablert1802
Map
Det Classenske Bibliotek
55°41′10″N 12°35′42″Ø

Bygningen i Amaligade 38 hvor det Classenske Bibliotek holdt til fotografert rundt 1900.

Biblioteket inneholdt særlig bøker om naturhistorie, militærvesen, teknikk og landbruk. Ved Classens død besto det av ca. 20000 bind, og i midten av 1800-tallet var samlingen øket til ca. 30000 bind. Det var det tredjestørste bibliotek i København, kun overgått av Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitetsbibliotek. I 1867 ble det slått sammen med Københavns Universitetsbibliotek, og kom til å hete Københavns Universitetsbibliotek og det dermed forenede Classenske Bibliotek. I forbindelse med sammenslåingen ble bøkene om landbruk overført til biblioteket ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Bygningen i Amaliegade ble fredet i 1918, og inneholder nå Det Konserveringsfaglige Videncenter.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger