Broager kirke ligger i Broager i den sydøstlige delen av Sønderjylland ca. 6-7 km vest for Sønderborg og er en romansk teglstenskirke oppført ca. 1200. På bakgrunn av beliggenheten har kirken hatt historisk betydning i forbindelse med de dansk-tyske konfliktene og særlig de siste 150 år.[2][3]

Broager kirke
OmrådeSønderborg kommune
PlasseringBroager, Broager kommune
BispedømmeHaderslev stift
ProstiSønderborg Provsti
ByggeårCa. 1200
EndringerKorsarmer og sakristi 1450-1500. Restaurert 1924-1927 og 1992-1997
KirkegårdKirkegård fra middelalderen, graver og minnesmerker fra krigene mot Slesvig og minnesmerke fra første- og andre verdenskrig.
Arkitektur
PeriodeRomansk
ByggematerialeTeglsten
TårnTvillingtårn fra slutten av 1200-tallet med gotiske spir fra ca. 1400
StøpulFrittstående klokketårn av eketømmer reist i 1650.
Kirkerommet
PrekestolI renessanse fra 1591
DøpefontAv granitt fra ca. 1200.
AlterAltertavle fra 1717 og alterbord fra 1200-tallet
DiverseKalkmalerier, St.Jørgen og dragen-skulptur, krusifiks fra siste del av 1200-tallet, orgel med rokokkopulpitur fra 1746. Fire lysekroner, den eldste fra ca. 1700.
Beliggenhet
Kart
Broager kirke
54°53′30″N 9°40′27″Ø
St.Jørgen og dragen er opprinnelig fra 1490-årene, men er sterkt restaurert. Opprinnelig hørte det også en knelende jomfru til gruppen, men hun har forsvunnet. Under svenskekrigene i 1658 ble det slått hull på både dragen og hesten fordi det gikk ord om at beboerne i landsbyen oppbevarte verdisaker her. Etter krigen ble figurgruppen satt på loftet og ble først tatt frem igjen og restaurert i 1880. Dragen ble nyskåret ettersom den var nesten helt ødelagt.[1]

Kirkens historie går imidlertid mye lenger tilbake. I skriftlige kilder ble den omtalt første gang i 1209. Det var i forbindelse med at biskopen av Slesvig, Niels, ga tienden fra syv sønderjyske kirker til munkene i Ryd kloster.[2] Ryd kloster er området man i dag kjenner som Lyksborg eller Glücksburg.

Kirkebygningen

rediger

Kirkens deler fra begynnelsen av 1200-tallet består av apsis, kor og skip. På slutten av århundret tilføyet man de romanske tvillingtårnene. Deretter har kirken fått hvile noen år før neste store endring som kom da man bygget på de gotiske spirene på begynnelsen av 1400-tallet. På midten av 1400-tallet og i årene fremover utvidet man kirken ved å bygge på to korsarmer og sakristiet som ligger på nordsiden av koret. Takene er dekket av skifer, bortsett fra apsisen som er dekket av bly.[2]

Kirken er oppført i teglsten og kalket hvit. Både apsisen og koret har gesimsutsmykking. På apsisen er det bevart tre romanske rundbuede vinduer. Som i mange gamle kirker hadde kvinnene egen inngang; i Broager Kirke er denne murt igjen. Det er også en gjenmurt dør ved koret. I dag er hovedinngangen via rommet under tårnet.

Det indre av kirken

rediger

Inventar

rediger
Altertavle og alterbord

Altertavlen i Broager kirke er fra 1717 med søyler som rammer inn bildefeltene. Her er det fremstillinger av den siste nattverd og Jesu korsfestelse. Alterbordet er fra kirkens første tid og er kvadermurt.

Døpefont

Døpefonten i Broager kirke er utformet av granitt og er fra tiden kort etter oppføringen av kirken. Foten er dekorert med fire mannshoder. Døpefonten viser klare påvirkninger fra Fyn. Fontehimmelen er formet som en stor krone og dette er et treskjærerarbeide datert 1787.[3]

Prekestol

Ved siste restaurering av kirken på 1990-tallet ble renessanseprekestolen fra 1591 stilt opp mellom nedre korsarm og korbuen. Prekestolen er utført ved et snekkerverksted i Flensburg. Den har seks bildefelter med fremstillinger av scener fra Bibelen.[3]

Orgel, krusifiks og lysekroner

Orgelet er plassert foran tårnrommet på vestsiden av kirken og er dekorert med et rokokkopulpitur fra 1746. Kirken har et krusifiks fra siste del av 1200-tallet hengt opp på den nordlige delen av skipet. Broager kirke har fire lysekroner og den eldste av dem er fra rundt 1700.[3]

Sankt Jørgen og dragen-skulpturen

I nordre korsarm er det stilt opp en stor Sankt Jørgen-gruppe med en grønn drage som ligger på ryggen og blir tråkket ned av hesten. Dragen har horn i pannen og spyr ild. Skulpturene er skåret ut i tre og malt og er fra slutten av 1400-tallet.[4][3] Opprinnelig hørte det også en knelende jomfru til gruppen, men hun har forsvunnet. Under svenskekrigene i 1658 ble det slått hull på både dragen og hesten fordi det gikk ord om at beboerne i landsbyen oppbevarte verdisaker her. Etter krigen ble figurgruppen satt på loftet og ble først tatt frem igjen og restaurert i 1880. Dragen ble nyskåret ettersom den var nesten helt ødelagt.[1] Figurgruppen er i naturlig størrelse; Sankt Jørgen er 190 cm høy.[5]

Kalkmalerier

rediger
 
Kalkmaleri hvor Matteus holder frem en skriftplate hvor årstallet 1581 og initialene AS er påført.
 
Frisen med Sankt Jørgens martyrium er utført samtidig med Dommedagsbildet.
 
Dommedagsbildet utført av Peter Ly..kt. Kristus er malt sittende til doms på regnbuen.

Broager kirke er rikt utsmykket med kalkmalerier fra forskjellige perioder; romanske fra tidlig på 1200-tallet, gotiske fra rundt 1500 og malerier i renessanse fra 1587. Det antas at de eldste er fra tiden kirken ble oppført.

Apsishvelvet er nesten like gammelt; det viser Kristus i en oval regnbue og han holder en bok i venstre hånd og velsigner menigheten med den andre. Rundt regnbuen er det seks personer og over disse igjen symbolene for evangelistene. Apsisbuen er rammet inn av en frise som består av 12 medaljonger med portretter av apostlene.

Renessansemaleriene finner man overfor apsisens romanske kalkmalerier. Renessansemaleriene er påført dato og signatur. På et av maleriene holder Matteus frem en skriftplate hvor årstallet 1581 og initialene AS er påført. Stilling skriver:[4]

 Kirkens regnskaber dokumenterer, at årstallet er fejlopmalet: I 1587 modtog Ambrosius Maler 12 mark og 6 skilling for sin udsmykning af koret. 

Det sentrale hvelvet i kirken er dekorert med kalkmalerier fra tidlig på 1500-tallet og domineres av dommedagsbildet utført av Peter Ly..kt. Kristus er malt sittende til doms på regnbuen, over ham blåser to engler i basun, en engel på hver side. To engler holder lidelsesredskapene; kors, tornekrans osv. Under regnbuen står de døde opp av gravene. Under til venstre er himmelborgen hvor Sankt Peter står med nøklene og hilser de frelste velkommen. Maria og Johannes kneler ved begynnelsen og slutten av regnbuen.[6]

I den nordre korsarmen finnes skildringer av Sankt Jørgens legende i flere oppdelte felter.

Kirkens omgivelser

rediger
 
Tårnet med klokkene

Kirken er omgitt av en kirkegård hvor det i det ene hjørnet er et frittstående klokketårn. Det er utført av eketømmer og ble reist i 1650. Grunnplanet måler 7x7 meter og er Danmarks største.[2]

Kirkegården er oppdelt etter skikken i middelalderen med avsnitt for hver enkelt landsby i kirkesognet. Men det som i stor grad preger kirkegården, er gravene og minnesmerkene over danske og tyske soldater som falt i krigene om Slesvig på 1800-tallet. Landskapet ligger relativt høyt og hadde derfor avgjørende strategisk betydning. Da prøyssiske batterier skjøt Dybbølstillingen sønder og sammen i april 1864 var det fra Broagerland de rettet skytsene sine.[3] Det er reist en obelisk over danske soldater som falt i kampene ved Dybbøl.

Mot vest er kirkegården utvidet og her er det reist et minnesmerke over Broagerlands falne i første verdenskrig. Minnesmerket har form av en gravhaug og foran er det satt opp en sten for hver berørte familie med navnene på de falne hugget inn. Det er også satt opp et minnesmerke over to danske politimenn som døde i en tysk konsentrasjonsleir under andre verdenskrig.

Referanser

rediger
  1. ^ a b St.Jørgen og dragen Arkivert 15. juni 2013 hos Wayback Machine. fra Broager kirkes hjemmeside
  2. ^ a b c d Stilling, side 153
  3. ^ a b c d e f Stilling, side 155
  4. ^ a b Stilling, side 154
  5. ^ Altertavler.dk Arkivert 17. januar 2012 hos Wayback Machine. under Haderslev Stift, Broager kirke med registernr.:HA.08.01.01
  6. ^ Dommedagsbilledet Arkivert 5. mars 2016 hos Wayback Machine. fra Broager kirke

Litteratur

rediger

Eksterne lenker

rediger