En prekestol er en talerstol der presten leser evangelieteksten og holder sine prekener for menigheten. I protestantisk sammenheng ble en del prekestoler satt opp over alteret, og denne oppbyggingen kalles da prekestolalter.

Prekestol fra 1715 i Gamle Aker kirke

Eksterne lenker rediger