Rytterskole

Rytterskoler eller De kongelige Skoler var 260 skoler i Danmarks 12 rytterdistrikter opprettet av Frederik IV i perioden 172127. Beslutningen om å oppføre rytterskolene ble stadfestet av kongen den 28. mars 1721.[1]Det ble opprettet mellom 10 og 25 rytterskoler i hvert distrikt. Skolene fungerte som almueskoler for rytterdistriktenes barn.

Rytterskolen i Vantore

Det ble oppført nye grunnmurte bygninger til skolene og det ble utstedt instrukser om skoleplikt og undervisning samt om lærernes ansettelse og avlønning. Alle skolene ble oppført etter samme grunnplan, som sa at bygningen skulle være 13,2 meter lang og 7,5 meter bred. Fra gulv til loft var det 2,8 meter. Skolene inneholdt en forstue og skolestuen. Dessuten var det et sovekammer, spiskammer og et kjøkken til læreren, som bodde på skolen. Flere steder ble den opprinnelige teglsten på taket etter hvert skiftet ut med stråtak. Teglstenene ble nemlig knust når guttene kastet sten på taket.

Skolene ble for det meste oppført i umiddelbar nærhet av den lokale kirken, da det normalt var presten, som førte tilsyn med undervisningen.

RytterskoletavleneRediger

 
Rytterskoletavlen på rytterskolen i Brønshøj
 
Rytterskolen i Brønshøj som benyttes som bymuseum. Det brøt ut brann på taket natten mellom 21. og 22. august 2010 og bygningens fremtid er usikker.[2]

På alle rytterskolene ble det satt opp en sandsteinstavle med samme innskrift på alle. Øverst er Frederik IVs speilmonogram og en latinsk tekst og nederst et vers på dansk.

Den latinske teksten lyder:

 Hanc Scolam, Hujusq ad instar Ducentas Quadraginta in Circulis ad perpetuo alendas duodecem Cohortes Equestris, a institutis, fundavi 

Som betyr:

 Denne skole og 240 andre som denne, har VI FREDERIK DEN FJERDE, af Guds nåde konge af Danmark og Norge, de Venders og Gothers etc. i året 1721 ladet opføre i de distrikter, som af OS er oprettet til stadig at underholde 12 ryttereskadroner 

Det danske verset lyder slik:

 Halvtredsindstyve Aar, GUD har DU mig opholdet.

At Sygdom Kriig og Pest mig intet ondt har voldet. Thi yder jeg min Tack, og breder ud DIT Navn. Og bygger Skoler op, de fattige til Gavn. GUD lad i dette Værk DIN Naades Fylde kende! Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende! Lad altid paa min Stool, een findes af min Ætt Som mener DIG MIN GUD! og DISSE SKOLER Rætt. 

AlmueskolerRediger

Kretsen rundt kongefamilien, hoffet og de høyeste embedsmenn samt enkelte storgodseiere oppførte også børneskoler for almuen på sine gods. Imidlertid var ikke undervisningen ensartet på disse skolene og først mye senere fikk man et samlet skolevesen.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger