Antvorskov kaserne

Antvorskov kaserne er en fungerende kaserne ved Slagelse etablert i 1969. Kasernen er tegnet av arkitekt Holger Sørensen fra Forsvarets Bygningstjeneste.

Kasernen ble opprinnelig oppført 197274 som søsterkaserne til Skive kaserne med en sentral bygning, kommandobygning, innkvarteringsbygninger samt enhetsbygninger. Etter ferdigstillelsen ble Sjællandske Livegiments (i dag Gardehusarregimentet) enheter i 1975 overført fra Slagelse kaserne og Roskilde kaserner samt en panserbataljon fra Næstved kaserne.

I forbindelse med forsvarsforliket i 1984 ble den stående panserinfanteribataljonen nedlagt og videreført som vernepliktsbataljon akkurat som panserbataljonens stående panserinfanterikompani ble vernepliktig. I 1995 ble panserbataljonens kampvogner (Centurion mrk. III) skiftet ut med Leopard 1 og var dermed det første regiment på Sjælland med Leopardstridsvogner.

Sjællandske Livregiment ble i 2001 en del av Gardehusarregimentet som fortsatt holder til på kasernen.