Liste over Danmarks statsministre

Wikimedia-listeartikkel
National Coat of arms of Denmark.svg
Danmarks politiske systemListe over Danmarks statsministre er en liste over statsministre og lignende embeder i Danmark. Embedet ble opprettet under enevoldstiden, ved utnevnelsen av lensgreve Frederik Ahlefeldt til storkansler i 1676. I 1730 ble embedstittelen endret til statsminister. Gjennom Danmarks grunnlov av 1849 ble landet omdannet til et konstitusjonelt monarki, og i sin nåværende form begynner statsministerrekken 22. mars 1848, da Adam Wilhelm Moltke ble utnevnt til premierminister. I 1855 ble embedstittelen endret til konseilspresident, og siden 1918 har den vært statsminister.

Den danske monarken er i henhold til grunnloven landets statsoverhode, mens statsministeren er regjeringssjef. Under enevoldstiden var det 17 regjeringssjefer. I sin nåværende form under et konstitusjonelt monarki, har Danmark hatt 42 regjeringssjefer, hvorav 9 har regjert i to adskilte perioder. 15 av dem har vært leder av to eller flere regjeringer.

Danmarks nåværende statsminister er Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet. Hun ble statsminister 27. juni 2019.

Storkanslere (1676–1730)Rediger

# Navn Innsatt Avgikk
1. Frederik Ahlefeldt
(1623–1686)
Frederik Ahlefeldt til Langeland.jpg 1676 7. juli 1686
2. Conrad Reventlow
(1644–1708)
Reventlow conrad1.jpg 26. august 1699 21. juli 1708
3. Christian Sehested
(1666–1740)
Christian Sehested.jpg 1708 1721
4. Ulrik Adolf Holstein
(1664–1737)
Frederik Conrad greve Holstein.jpg 20. juni 1721 17. oktober 1730

Statsministere (1730–1848)Rediger

# Navn Innsatt Avgikk
5. Iver Rosenkrantz
(1674–1745)
IverRosenkrantz.jpg 17. oktober 1730 12. mai 1735
6. Johan Ludvig Holstein
(1694–1763)
Johan Ludvig Holstein.jpg 12. mai 1735 29. januar 1763[n 1]
7. Johann Hartwig Ernst von Bernstorff
(1712–1772)
JohanHE Bernstorff.jpg 1751 13. september 1770
8. Johann Friedrich Struensee
(1737–1772)
Struensee by Juel.jpg 13. september 1770 17. januar 1772
9. Ove Høegh-Guldberg
(1731–1808)
O H Guldberg.jpg 17. januar 1772 14. april 1784
10. Andreas Peter Bernstorff
(1735–1797)
AP Bernstorff.jpg 14. april 1784 22. juni 1797
11. Christian Bernstorff
(1769–1835)
Christian Bernstorff.jpg 22. juni 1797 1810
12. Fredrik Moltke
(1754–1836)
Frederik Moltke.jpg 1810 1814
13. Frederik Julius Kaas
(1758–1827)
Frederik Julius Kaas.jpg 1814 1814
14. Joachim Godske Moltke
(1746–1818)
Joachim Godske Moltke.jpg 1814 24. august 1818
15. Ernst Heinrich von Schimmelmann
(1747–1831)
Ernst Heinrich von Schimmelmann.jpg 1818 1824
16. Otto Joachim Moltke
(1770–1853)
Otto Joachim Moltke.jpg 1824 30. mars 1842
17. Poul Christian Stemann
(1764–1855)
Stemann.jpg 1842 22. mars 1848

Premierministere (1848–1855)Rediger

# Navn Innsatt Avgikk Regjeringer
1. Adam Wilhelm Moltke
(1785–1864)
Adam Wilhelm Moltke.jpg 22. mars 1848 27. januar 1852 Moltke I
Moltke II
Moltke III
Moltke IV
2. Christian Albrecht Bluhme
(1794–1866)
Bluhme CA.jpg 27. januar 1852 21. april 1853 Blume I
3. Anders Sandøe Ørsted
(1778–1860)
Anders Sandøe Ørsted 1816-1872.jpg 21. april 1853 12. desember 1854 Ørsted
4. Peter Georg Bang
(1797–1861)
Bang PG.jpg 12. desember 1854 12. oktober 1855 Bang

Konseilspræsidenter (1855–1918)Rediger

# Navn Innsatt Avgikk Regjeringer Parti
4. Peter Georg Bang
(1797–1861)
Bang PG.jpg 12. oktober 1855 18. oktober 1856 Bang Partiløs
5. Carl Christopher Georg Andræ
(1812–1893)
Carl Christoffer Georg Andræ.jpg 18. oktober 1856 13. mai 1857 Andræ
6. Carl Christian Hall
(1812–1888)
Carl Christian Hall.jpg 13. mai 1857 12. desember 1859 Hall I De Nationalliberale
7. Carl Eduard Rotwitt
(1812–1860)[n 2]
Carl Eduard Rotwitt.jpg 12. desember 1859 8. februar 1860 Rotwitt Bondevennernes Selskab
(6) Carl Christian Hall
(1812–1888)
Carl Christian Hall.jpg 24. februar 1860 31. desember 1863 Hall II De Nationalliberale
8. Ditlev Gothard Monrad
(1811–1887)
D G Monrad.jpg 31. desember 1863 11. juli 1864 Monrad
(2) Christian Albrecht Bluhme
(1794–1866)
Bluhme CA.jpg 11. juli 1864 6. november 1865 Blume II Partiløs
9. Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs
(1817–1896)
K V Frijs.jpg 6. november 1865 28. mai 1870 Frijs Nationale Godsejere
10. Ludvig Holstein-Holsteinborg
(1815–1892)
HolsteinHolsteinborg.jpg 28. mai 1870 14. juli 1874 Holstein-Holsteinborg Partiløs
11. Christen Fonnesbech
(1817–1880)
Christen Andreas Fonnesbech by Georg E. Hansen.jpg 14. juli 1874 11. juni 1875 Fonnesbech Nationale Godsejere
12. Jacob Brønnum Scavenius Estrup
(1825–1913)
J. B. S. Estrup by Elfelt.jpg 11. juni 1875 7. august 1894 Estrup Nationale Godsejere/Højre
13. Tage Reedtz-Thott
(1839–1923)
Reedtz-ThottTage.jpg 7. august 1894 23. mai 1897 Reedtz-Thott Højre
14. Hugo Egmont Hørring
(1842–1909)
Hørring HE.jpg 23. mai 1897 27. april 1900 Hørring
15. Hannibal Sehested
(1842–1924)
Hannibal Sehested 1900.jpg 27. april 1900 24. juli 1901 Sehested
16. Johan Henrik Deuntzer
(1845–1918)
J. H. Deuntzer by Elfelt.jpg 24. juli 1901 14. januar 1905 Deuntzer Venstre
17. Jens Christian Christensen
(1856–1930)
Jens Christian Christensen.png 14. januar 1905 12. oktober 1908 J.C. Christensen
18. Niels Neergaard
(1854–1936)
Niels Thomasius Neergaard.jpg 12. oktober 1908 16. august 1909 Neergaard I
19. Ludvig Holstein-Ledreborg
(1839–1912)
HolsteinLedreborg.jpg 16. august 1909 28. oktober 1909 Holstein-Ledreborg
20. Carl Theodor Zahle
(1866–1946)
Zahle.jpg 28. oktober 1909 5. juli 1910 Zahle I Det Radikale Venstre
21. Klaus Berntsen
(1844–1927)
Klaus Berntsen.jpg 5. juli 1910 21. juni 1913 Klaus Berntsen Venstre
(20) Carl Theodor Zahle
(1866–1946)
Zahle.jpg 21. juni 1913 21. april 1918 Zahle II Det Radikale Venstre

Statsministre (1918–idag)Rediger

# Navn Innsatt Avgikk Regjeringer Parti
(20) Carl Theodor Zahle
(1866–1946)
Zahle.jpg 21. april 1918 30. mars 1920 Zahle II Det Radikale Venstre
22. Otto Liebe
(1860–1929)
OttoLiebe.jpg 30. mars 1920 5. april 1920 Otto Liebe Uavhengig
23. Michael Petersen Friis
(1857–1944)
Michael Pedersen Friis.jpg 5. april 1920 5. mai 1920 M.P. Friis
(18) Niels Neergaard
(1854–1936)
Niels Thomasius Neergaard.jpg 5. mai 1920 23. april 1924 Neergaard II Venstre
Neergaard III
24. Thorvald Stauning
(1873–1942)
Stauning i1920-erne.jpg 23. april 1924 14. desember 1926 Thorvald Stauning I Socialdemokratiet
25. Thomas Madsen-Mygdal
(1876–1943)
MadsenMygdal.jpg 14. desember 1926 30. april 1929 Madsen-Mygdal Venstre
(24) Thorvald Stauning
(1873–1942)
Stauning i1920-erne.jpg 30. april 1929 4. november 1935 Thorvald Stauning II Socialdemokratiet,
Det Radikale Venstre
4. november 1935 15. september 1939 Thorvald Stauning III
15. september 1939 10. april 1940 Thorvald Stauning IV Samlingsregjering
10. april 1940 8. juli 1940 Thorvald Stauning V
8. juli 1940 4. mai 1942 Thorvald Stauning VI
26. Vilhelm Buhl
(1881–1954)
Buhl vilhelm.jpg 4. mai 1942 9. november 1942 Vilhelm Buhl I Socialdemokratiet,
Det Radikale Venstre,
Venstre,
Det Konservative Folkeparti
27. Erik Scavenius[n 3]
(1877–1962)
Erik Scavenius 1940 (crop).jpg 9. november 1942 5. mai 1945 Scavenius Det Radikale Venstre,
Socialdemokratiet,
Venstre,
Det Konservative Folkeparti
(26) Vilhelm Buhl
(1881–1954)
Buhl vilhelm.jpg 5. mai 1945 7. november 1945 Vilhelm Buhl II Socialdemokratiet.
Det Radikale Venstre,
Venstre,
Det Konservative Folkeparti,
Ringen,
De Frie Danske
Danmarks Kommunistiske Parti,
Dansk Samling,
Frit Danmark
28. Knud Kristensen
(1880–1962)
Knud-kristensen.jpg 7. november 1945 13. november 1947 Knud Kristensen Venstre
29. Hans Hedtoft
(1903–1955)
Hans hedtoft.jpg 13. november 1947 30. oktober 1950 Hans Hedtoft I Socialdemokratiet
30. Erik Eriksen
(1902–1977)
Erik Eriksen.jpg 30. oktober 1950 30. september 1953 Erik Eriksen Venstre,
Det Konservative Folkeparti
(29) Hans Hedtoft
(1903–1955)
Hans hedtoft.jpg 30. september 1953 1. februar 1955 Hans Hedtoft II Socialdemokratiet
31. H.C. Hansen
(1906–1960)
Hans Christian Svane Hansen.jpg 1. februar 1955 28. mai 1957 H.C. Hansen I
28. mai 1957 21. februar 1960 H.C. Hansen II Socialdemokratiet
Det Radikale Venstre,
Retsforbundet
32. Viggo Kampmann
(1910–1976)
Viggo Kampmann.jpg 21. februar 1960 18. november 1960 Viggo Kampmann I Socialdemokratiet
Det Radikale Venstre,
Retsforbundet
18. november 1960 3. september 1962 Viggo Kampmann II Socialdemokratiet
Det Radikale Venstre
33. Jens Otto Krag
(1914–1978)
Jens Otto Krag 01.jpg 3. september 1962 2. februar 1968 Jens Otto Krag I Socialdemokratiet
Det Radikale Venstre
26. september 1964 2. februar 1968 Jens Otto Krag II Socialdemokratiet
34. Hilmar Baunsgaard
(1920–1989)
Hilmar Baunsgaard.PNG 2. februar 1968 11. oktober 1971 Hilmar Baunsgaard Det Radikale Venstre,
Det Konservative Folkeparti,
Venstre
(33) Jens Otto Krag
(1914–1978)
Jens Otto Krag 01.jpg 11. oktober 1971 5. oktober 1972 Jens Otto Krag III Socialdemokratiet
35. Anker Jørgensen
(1922–2016)
Anker-jørgensen-cropped.jpg 5. oktober 1972 19. desember 1973 Anker Jørgensen I
36. Poul Hartling
(1914–2000)
Poul Hartling.jpg 19. desember 1973 13. februar 1975 Poul Hartling Venstre
(35) Anker Jørgensen
(1922–2016)
Anker-jørgensen-cropped.jpg 13. februar 1975 30. august 1978 Anker Jørgensen II Socialdemokratiet
30. august 1978 26. oktober 1979 Anker Jørgensen III Socialdemokratiet,
Venstre
26. oktober 1979 30. desember 1981 Anker Jørgensen IV Socialdemokratiet
30. desember 1981 10. september 1982 Anker Jørgensen V
37. Poul Schlüter
(1929–2021)
Poul-schluter-789.jpg 10. september 1982 10. september 1987 Poul Schlüter I Det Konservative Folkeparti,
Venstre,
Centrum-Demokraterne,
Kristeligt Folkeparti
10. september 1987 3. juni 1988 Poul Schlüter II
3. juni 1988 18. desember 1990 Poul Schlüter III Det Konservative Folkeparti,
Venstre
Radikale Venstre
18. desember 1990 25. januar 1993 Poul Schlüter IV Det Konservative Folkeparti,
Venstre
38. Poul Nyrup Rasmussen
(1943–)
Poul Nyrup Rasmussen, Danmarks tidigare statsminister, numera EU-parlamentariker, talar vid Nordiska radets session i Stockholm.jpg 25. januar 1993 27. september 1994 Poul Nyrup Rasmussen I Socialdemokratiet,
Centrum-Demokraterne,
Radikale Venstre,
Kristeligt Folkeparti
27. september 1994 30. desember 1996 Poul Nyrup Rasmussen II Socialdemokratiet,
Radikale Venstre
Centrum-Demokraterne
30. desember 1996 23. mars 1998 Poul Nyrup Rasmussen III Socialdemokratiet,
Radikale Venstre
23. mars 1998 27. november 2001 Poul Nyrup Rasmussen IV
39. Anders Fogh Rasmussen
(1953–)
Anders Fogh Rasmussen, tidligere statsminister Danmark, under sessionen i Kopenhamn 2006.jpg 27. november 2001 18. februar 2005 Anders Fogh Rasmussen I Venstre,
Det Konservative Folkeparti
18. februar 2005 23. november 2007 Anders Fogh Rasmussen II
23. november 2007 5. april 2009 Anders Fogh Rasmussen III
40. Lars Løkke Rasmussen
(1964–)
Lars Løkke Rasmussen - 2018 (MUS6631) (cropped).jpg 5. april 2009 3. oktober 2011 Lars Løkke Rasmussen I
41. Helle Thorning-Schmidt
(1966–)
Thorning-Schmidt.jpg 3. oktober 2011 30. januar 2014 Helle Thorning-Schmidt I Socialdemokratiet,
Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre
3. februar 2014 28. juni 2015 Helle Thorning-Schmidt II Socialdemokratiet,
Radikale Venstre
(40.) Lars Løkke Rasmussen
(1964–)
Lars Løkke Rasmussen - 2018 (MUS6631) (cropped).jpg 28. juni 2015 28. november 2016 Lars Løkke Rasmussen II Venstre
28. november 2016 27. juni 2019 Lars Løkke Rasmussen III Venstre, Liberal Alliance,
Det Konservative Folkeparti
42. Mette Frederiksen
(1977–)
Mette Frederiksen, 2017-06-16.jpg 27. juni 2019 15. desember 2022 Mette Frederiksen I Socialdemokratiet
15. desember 2022 sittende Mette Frederiksen II Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne

NoterRediger

  1. ^ Ulike kilder gir motstridende informasjon om hvorvidt embedsperioden overlappet etterfølgeren eller ikke.
  2. ^ Rotwitt døde i stillingen. Carl Frederik Blixen-Finecke var midlertidig statsminister 8. februar - 24. februar
  3. ^ Regjeringen innleverte sin avskjedssøknad til kongen 29. august 1943 og opphørte samtidig med å fungere. 30. august 19435. mai 1945 var derfor reelt sett et departementsjefstyre, hvor ministerienes departementssjefer administrerte sine respektive saksområder. Kongen mottok først Regjeringens avskjedsbegjæring den 5. mai 1945, noe som innebar at Regjeringen formelt ikke trådte tilbake før på denne dato, da Samlingsregjeringen under Vilhelm Buhl kunne utnevnes.

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger