Folketingets presidium

National Coat of arms of Denmark.svg
Danmarks politiske systemFolketingets presidium (presidium, latin: «de som sitter foran») er den øverste ledelsen av det danske Folketinget.[1] Helt konkret henviser presidium til at medlemmene av Folketingets presidium på skift leder møtene i Folketingssalen fra formannssetet. Herfra sørger de blant annet for at Folketingets medlemmer «hilser når de går på talerstolen, at de overholder taletiden, og at de holder en god tone».[1]

Folketingssalen

Presidiet består av Folketingets president (formand) samt fire visepresidenter (næstformænd). Presidiet forestår ledelsen av Folketingets daglige administrasjon og de politiske forhandlinger som foregår i Folketinget. Presidenten (eller en visepresident) er i Folketinget plassert ved siden av talerstolen. Vervet som folketingspresident regnes for å være landets fremste, hvorfor presidenten oppebærer en gasje som er på nivå med statsministerens.

Presidiet velges på det første møte hvor Folketinget trer sammen ved begynnelsen av en folketingssamling, liksom det ved nyvalg til Folketinget velges et nytt presidium. Presidiet velges av hele Folketinget. Reelt er det dog kun presidenten som velges direkte, idet de fire største partiene i Folketinget, utover det parti presidenten tilhører, besetter visepresidentpostene i rekkefølge etter størrelse. Folketingets presidium består således i praksis alltid av representanter for de fem største partiene i Folketinget (idet det dog er teoretisk mulig at et parti utover de fem største besetter presidentposten). Hvis to grupper har like mange mandater, skjer avgjørelsen ved loddtrekning. Det er skjedd flere ganger i historien.

Den primære oppgaven for presidenten (og visepresidentene) er å lede de omkring 100 møter som årlig avholdes i folketingssalen. Det er presidenten som sørger for at folketingsmedlemmene får ordet i den riktige rekkefølge, liksom vedkommende påser at reglene for taletidens lengde overholdes. Det er også presidenten som bryter inn hvis et folketingsmedlem bruker direkte tale overfor en kollega, som ifølge tingets retningslinjer skal tituleres med herr og fru.

Folketingets presidium har dessuten det overordnede ansvar for Folketingets administrasjon og dermed også ansvaret for Folketingets ansatte. Posten som Folketingets formann regnes for at være den fineste, man kan velges til i det danske samfunn. Derfor går posten oftest til et garvet folketingsmedlem som er respektert bredt blant medlemmene av Folketinget.[1]

Folketingets formennRediger

Oversikt over formenn i Folketingets presidium etter 1933:[2]

Periode Navn Parti
1933–1945 Hans Rasmussen Socialdemokratiet
1945–1950 Julius Bomholt Socialdemokratiet
1950–1964 Gustav Pedersen Socialdemokratiet
1964–1968 Julius Bomholt Socialdemokratiet
1968–1978 Karl Skytte Radikale
1978–1981 Knud Børge Andersen Socialdemokratiet
1981–1989 Svend Jacobsen Socialdemokratiet
1989 Erik Ninn-Hansen Konservative
1989–1993 H.P. Clausen Konservative
1993–1994 Henning Rasmussen Socialdemokratiet
1994–1998 Erling Olsen Socialdemokratiet
1998–2003 Ivar Hansen Venstre
2003–2007 Christian Mejdahl Venstre
2007–2011 Thor Pedersen Venstre
2011–2015 Mogens Lykketoft Socialdemokratiet
2015–2019 Pia Kjærsgaard Dansk Folkeparti
2019– Henrik Dam Kristensen Socialdemokratiet

ReferanserRediger

  1. ^ a b c «Folketingets Præsidium», Folketinget
  2. ^ «Formænd gennem tiderne» (dansk). Folketinget. Besøkt 26. mai 2016.