Danmarks monark er statsoverhode i Kongeriket Danmark og Riksfellesskapet. Den nåværende monarken er Dronning Margrethe II.

Dronning Margrethe II er Danmarks monark

Ifølge Danmarks grunnlov er styreformen konstitusjonelt monarki, hvilket betyr at monarken er statsoverhode i et land med en demokratisk valgt regjering og monarkens beføyelser er regulert gjennom en forfatning.

I Danmark er monarken avskåret fra alene å utføre politiske handlinger, da dette er regjeringen og Folketingets oppgave. Lover må underskrives av monarken og av den aktuelle fagministeren før de er gyldige. Videre har monarken er viktig rolle når det gjelder utnevnelse av og avskjed av regjeringer. Monarken har i forbindelse med en såkalt dronningerunde (eventuelt kongerunde) en viktig oppgave i å utpeke den person som kan mønstre størst støtte og dermed også skape grunnlag for å danne regjering. Når en folketingsvalgt person har skapt grunnlag for en regjering, som ikke har et flertall i mot seg i Folketinget, vil personen meddele monarken dette og anbefale en regjeringsutnevnelse på dette grunnlag.

Monarken er Forsvarets øverstkommanderende. Utenlandske ambassadører avleverer deres akkreditiver til monarken når de begynner deres verv i Danmark.

Monarken står videre i spissen for statsbesøk – både ved utenlandske delegasjoners besøk i Danmark og danske besøk i utlandet.

Monarken deltar også i en lang rekke begivenheter i Danmark, for eksempel innvielser, jubileer og premierer liksom sommertokt med kongeskipet «Dannebrog» til danske byer (herunder Grønland og Færøyene) gir mulighet til å besøke lokale initiativer og lokalt næringsliv.

Se også rediger