Dronningerunde

Dronningerunde er en prosess som innleder dannelsen av en ny regjering i Danmark. Enten som følge av et folketingsvalg eller regjeringens avgang. Med en mannlig regent tales om en kongerunde.

I løpet av en dronningerunde går partilederne til dronningen og tilkjennegir hvem de peker på som kongelig undersøker; det vil si hvem de mener skal undersøke mulighetene for å danne regjering. Dronningen utpeker så den politiker som hun mener kan danne en regjering. Det skjer på bakgrunn av råd fra de enkelte partier. Den kongelige undersøker har til oppgave å lede forhandlingene om regjeringsdannelsen, og som oftest blir det den kongelige undersøker som blir statsminister.

Prosedyren ble innført i 1909. Den er ikke nedskrevet. Statsoverhodets involvering i regjeringsdannelsen er hjemlet i Danmarks grunnlov, som fastslår at kongen utnevner og avskjediger statsministeren og de øvrige ministere, jf. Grunnlovens § 14.

Eksterne lenkerRediger