Trelleborg (Slagelse)

borganlegg i Slagelse

Trelleborg er et borganlegg fra vikingtiden, og ligger på en landtunge mellom elvene Tudeå og Vårbyå, ca. tre kilometer vest for SlagelseSjælland, Danmark. Trelleborg er dendrokronologisk datert til vinteren i år 980/81. Den ble betraktet som et militært anlegg og var en sterk befestet borg som kunne inneholde mange mennesker.

Trelleborg
Trelleborg airphoto.JPG

Trelleborg
55°23′39″N 11°15′55″Ø

Trelleborg.

Borgen består av en hovedborg og en forborg. Hovedborgen er omgitt av en sirkulær ringvoll av jord, 163 m i indre diameter, 17 m bred og fem meter høy. Mot landsiden går en 17 m bred og fem meter dyp grav. I ringvollen er fire åpninger, en til hver himmelretning. Fra åpningene går det to trelagte veier tvers gjennom anlegget og deler det i fire like deler. I hver fjerdedel har det ligget en karré av fire trebygninger omkring en lukket gårdsplass. Bygningene har vært avlange med svakt buede langvegger, ca. 30 meter lange, med inngang i begge gavlene og to innganger på hver side midt på. Utenfor ringvollen på landsiden er en forborg med 15 bygninger ordnet radiært mot ringvollen, og omgitt av en ytre voll. Disse bygningene likner de i hovedanlegget, men er noe kortere.

Øst for borgen er gravplassen. I alt er det funnet 135 graver, samtlige under flat mark. En av disse var en massegrav med ti skjeletter. De fleste begravde var menn, men det finnes også et innslag av kvinner og barn.

Borgen ble arkeologisk undersøkt i årene 1934-42. Nye undersøkelser ble gjort i 2008, da det bl.a ble funnet et treskjold. Det er første gang man har funnet et helt treskjold i Danmark. Skjoldet er ca. 80 cm i diameter, med et karakteristisk hull i midten der skjoldbulen har sittet. Skjoldet er datert til vikingtiden, til borgens bruksperiode i slutten av 900-tallet.

Gjenstandene er utstilt på Nationalmuseet i København. Trelleborg var det første anlegget av sitt slag som ble undersøkt, senere er det funnet tre andre i Danmark, og muligens et tilsvarende anlegg i Skåne. Etter det første anlegget kalles de gjerne trelleborger eller vikingtidsborger.

Se også:Rediger

Eksterne lenkerRediger