Portal:Danmark/Utvalgt biografi

Arkiv over Utvalgt biografi i Portal:Danmark

Dette arkivet har 17 oppføringer, hver oppføring vil vises ca. 21 dager i året på portalsiden, med mindre feltet er konfigurert for tilfeldig valg. Hvis oppføringen du har lagt til ikke har dukket opp i denne telleren ennå kan du prøve å oppdatere. Hvis det ikke fungerer, sjekk at du har lagt til malen {{les mer}} i oppføringen.1

Hans Christian Andersen, ofte omtalt som H.C. Andersen (født 2. april 1805 i Odense, død 4. august 1875 i København) var en dansk forfatter og poet, mest kjent for sine kunsteventyr. Disse er oversatt til over 100 språk og har blitt overført til diverse teaterstykker, filmer, balletter og andre kunstformer.

H.C. Andersen vokste opp i fattige kår i Odense. Moren var svært overtroisk, mens faren var mer rasjonalistisk. Han pleide å lese for Hans Christian, og det var kanskje her han fikk inspirasjon til å bli en fantasifull gutt. Han startet tidlig å opptre og synge for de rundt seg og fikk tilnavnet «Nattergalen fra Odense». Faren døde da han var 11 år, og som 14-åring dro han til København for å prøve seg som sanger, skuespiller eller danser. Fram til dette hadde han kun fått sporadisk skolegang på fattigskolen.

Den første tiden i København oppsøkte han en rekke betydelige kulturpersonligheter for å vise sine kunster som danser, skuespiller og sanger. Tilskuerne ble ikke helt overbevist, mange lo av ham, og enkelte trodde han at han var gal. Noen rike borgere tok seg av ham og finansierte hans latinskolegang (1821-1828). Dette opplevde Hans Christian som en svært ulykkelig tid: han fikk forbud mot å skrive poesi og annet fantasteri, de yngre elevene og hovedlæreren plaget ham, men han gjorde det ganske godt i de fleste fag. Han fikk til slutt lov å slutte skolen og lese som privatist, og tok artium i 1828.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 1. januar og 22. januar

2

Jørgen Vilhelm Bergsøe (født 8. februar 1835 i København i Danmark, død 26. juni 1911) var en dansk forfatter, zoolog og numismatiker.

Vilhelm Bergsøe ble magister i zoologi i 1860. Han var elev av J.C. Schiødte, og i likhet med ham, var Bergsøe svært interessert i leddyrenes biologi. Han utga flere høyt verdsatte skrifter innenfor dette fagområdet, men hans lovende vitenskapelige karriere ble avbrutt av leddgikt og langvarig øyebetennelse som nesten gjorde ham blind.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 23. januar og 12. februar

3

Nicolai Abraham Abildgaard (født 11. september 1743 i København, død 4. juni 1809 samme sted) var en dansk kunstmaler og professor. Han var sønn av Søren Abildgaard og Anne Margrethe Bastholm.

Abildgaard malte i klassisistisk stil. Han ble professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1778, og ble senere direktør ved akademiet og fikk på den måten stor påvirkning på kunsten i Danmark på 1700-tallet. Et av de mest kjente verkene hans er utsmykkingene han gjorde i Christiansborg slott i København i 1778-91. I tillegg illustrerte han Jens Baggesens danske oversettelse av Ludvig Holbergs Nils Klims reise til den underjordiske verden fra 1789.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 13. februar og 5. mars

4

Anton Frederik Tscherning (født 12. desember 1795, død 29. juni 1874), dansk offiser, ingeniør, lærer og politiker, folketingsrepresentant og militærminister. Han var liberal, bondevenn og venstreorientert.

Tscherning vokste opp på Frederiksværk kanonstøberi og krudtfabrik i Frederiksværk, hvor faren hadde en ledende stilling. Oppveksten blant fabrikkens arbeidere og håndverkere ga Tscherning en sterk sosial bevissthet, som han bevarte gjennom sitt liv.

Tscherning ble i 1809 kadett og etter 4 år, i 1813, artillerioffiser i den danske hæren, og i 1816 kom han til Frankrike med et dansk korps. Han oppholdt seg to år i Paris og Metz hvor han studerte artilleri og naturvitenskap og etter hjemkomsten i 1818 utarbeidet han en rekke forslag til forbedring av artillerimateriellet.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 6. mars og 26. mars

5

Thomasine Gyllembourg (født 4. november 1773, død 1. juli 1856) var en dansk forfatterinne. Hun er nært forbundet med to andre av tidens ledende forfattere ettersom hun i noen år (1790-1801) var gift med P.A. Heiberg og i dette ekteskapet ble mor til Johan Ludvig Heiberg. Hun var en av sin tids ledende danske romanforfattere.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 27. mars og 17. april

6

P.O. Brøndsted (født 17. november 1780, død 26. juni 1842) var en dansk klassisk arkeolog. Han var født på Fruering Prestegård, hvor faren var sogneprest og prost i Hjelmslev Herred.

Allerede på skolen viste P.O. Brøndsted sin interesse for gresk oldtid. Da han tok eksamen i gresk ved Københavns Universitet i 1796, briljerte han ved å oppgi hele Iliaden av Homer, der det ellers kun krevdes mindre stykker.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 18. april og 8. mai

7

Ditlev Gothard Monrad (født 24. november 1811, død 28. mars 1887) var en dansk teolog, biskop, politiker og minister. Monrad sto bak utformningen av Junigrunnloven av 1849 og var konseilpresident (statsminister) under krigen i 1864. Han anses som den danske grunnlovens far.

Monrad ble født i København som sønn av jurist Otto Sommer Monrad og hans ektefelle, men vokste opp hos sin mors tante og hennes mann i en landsby ved Præstø.

Ditlev Monrads far var født i Trondheim og fikk senere arbeid der som jurist, men han måtte fratre stillingen på grunn av sinnsykdom (melankoli). Ditlev Monrads to søstre, Lene Sophie og Hanna Ottilie, var som unge innlagt ved Frederiks hospital, sannsynligvis for sinnslidelse.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 9. mai og 30. mai

8

Elisabeth Jerichau Baumann (født 27. november 1819, død 11. juli 1881 ) var en polsk-dansk maler. Hun var født i Zoliborz i Polen som datter av kartfabrikant Philip Adolph Baumann (1776–1863) og Johanne Frederikke Reyer (1790–1854).

I perioden 183845 var hun i Düsseldorf for å studere kunst. Düsseldorf var på dette tidspunkt et av de mest innflytelsesrike europeiske kunstsentre. Selv om kunstakademiet ikke tillot opptak av kvinner, fikk hun kontakt med andre malere i byen og fikk dermed opplæring av dem.

I 1844 offentliggjorde hun sitt første maleri, et bilde av en polsk familie på ruinene av et nedbrent hus, et motiv sprunget ut fra den sosialkritiske tradisjonen som var utbredt i Düsseldorf.

Året etter flyttet hun 25 år gammel alene til Roma. Her ble hun en del av den store tyske kunstnerkolonien hvor også den danske billedhuggeren Jens Adolf Jerichau var aktiv. De to ble forlovet andre juledag samme år og gift 19. februar året etter. Ved den anledning tilføyde hun mellomnavnet Jerichau til sitt eget navn.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 31. mai og 20. juni

9

Niels Bohr (født 7. oktober 1885, død 18. november 1962) var en dansk fysiker som har bidratt avgjørende til forståelsen av atomets struktur og utviklingen av kvantemekanikken. Niels Bohr mottok Nobelprisen i fysikk i 1922.

Bohr ble født den 7. oktober 1885 i København. Foreldrene hans var Christian Bohr og Ellen Adler. Han døde samme sted den 18. november 1962. I sin ungdom spilte han fotball for det danske landslaget, og var en ivrig seiler. Bohr ble utdannet ved Københavns Universitet i 1911, hvoretter han dro til Manchester i England og forsket hos Ernest Rutherford. I 1913 offentliggjorde han en beskrivelse av atomets struktur. Denne beskrivelse er senere blitt kjent som Bohr-modellen.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 21. juni og 12. juli

10

Tycho Brahe (Tyge Ottesen Brahe) (født 14. desember 1546, død 14. oktoberjul./ 24. oktober 1601greg.; også Tyge Brahe) var en dansk vitenskapsmann som grunnla den moderne observerende astronomien.

Han ble født på Knudstrup (Knutstorp) slott utenfor Landscrone i det danske Skåne. Han vokste opp hos sin onkel Jørgen Brahe. Familien ønsket at han skulle bli opplært i jus og sendte ham på forskjellige læreanstalter fra han var tolv år gammel. Men selv ble han meget interessert i astronomi. Han viste også interesse for astrologi og alkymi.

Frem til 1570 oppholdt Brahe seg stort sett i utlandet, særlig i Tyskland. I 1574 holdt han etter anmodning av kongen forelesninger ved universitetet i København om astronomi; fra 1576 fikk han fast understøttelse og store pengegaver. På øya Hven (Ven) bygde Brahe slottet Uranienborg og observatoriet Stjerneborg, og arbeidet der ofte med sin søster Sophie Brahe som assistent.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 13. juli og 2. august

11

 
Johann Friedrich Struensee

Johann Friedrich Struensee (født 5. august 1737 i Halle i Tyskland, død 28. april 1772) var lege og politiker. Fra 1769 var han livlege for Christian VII, og han var den egentlige makthaver i Danmark i perioden 1770–1772. På grunn av den regjerende kong Christian VIIs sinnsykdom, kunne hoffolk som oppnådde kongens tillit i realiteten overta regjeringsmakten. Sykdommen gjorde kongen viljeløs og fullstendig uinteressert i regjeringssaker. Etter at kongen besteg tronen i 1766, hadde forskjellige klikker kjempet om å oppnå hans fortrolighet.

Med sitt stadig mer intime forhold til dronning Caroline Mathilde og utmanøvreringen av de daværende mest innflytelsesrike i kongens stab, grev Holck og utenriksminister J.H.E. Bernstorff, oppnådde Struensee en posisjon som den reelle makthaver. Han innledet deretter en strøm av reformer i opplysningstidens ånd, reformer som gjorde vesentlige inngrep i en lang rekke forhold i det danske samfunn. Etter knapt 2 år ved makten ble han avsatt ved et kupp den 17. januar 1772 og deretter dømt til døden og henrettet.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 3. august og 24. august

12


Karen von Blixen-Finecke (baronesse, døpt Karen Christentze Dinesen) (født 17. april 1885, død 7. september 1962) var en dansk dikter, forfatter og storyteller som også skrev under pseudonymene Isak Dinesen, Osceola og Pierre Andrézel. Hun betraktet seg selv som storyteller og har sammenlignet seg med Sjeherasad som i Tusen og en natts eventyr forteller kalifen Shahryar eventyr.

Hennes fortellinger og eventyr er skrevet i bevisst gammelmodig stil; dels ble hun oppfattet som uavhengig av stilretninger, og dels lar hun seg plassere innenfor nyromantikken og den gotiske stil. De fleste av hennes noveller finner sted på 1800-tallet eller tidligere. Karen Blixen er i Danmark, USA og England mest berømt for verkene Syv fantastiske Fortællinger, Vinter-Eventyr og Den afrikanske Farm. Hun er også kjent som forfatteren til verkene bak filmene Mitt Afrika og Babettes gjestebud, som begge er Oscar-belønnet.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 25. august og 14. september

13

Jens Peter Jacobsen (født 7. april 1847, død 30. april 1885), gjerne omtalt som J. P. Jacobsen (uttalt I. P. Jacobsen), var en dansk forfatter. Han tok del i «det moderne gjennombrudd» og oppfattes gjerne som den som ga støtet til naturalismen i dansk litteratur. Han var ikke bare dikter, men også forsker med eksamen i biologi fra Københavns universitet. Med sin naturvitenskapelige bakgrunn var det naturlig for ham å knytte seg til gjennombruddets menn, og først og fremst til brødrene Brandes. Særlig ble Edvard Brandes en nær venn. Jacobsen så tidlig potensialet i verkene til den britisk naturforskeren Charles Darwin og tok selv på seg, som den første, å oversette Darwins hovedverker til dansk i 1872. I ung alder utviklet Jacobsen tuberkulose. Han ble bare 38 år gammel.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 15. september og 6. oktober

14

Bille August (født 9. november 1948) er en dansk filmregissør. Han er av de svært få som har vunnet Gullpalmen i Cannes flere ganger. Det var for filmene Pelle Erobreren (1987) og Den gode vilje (1991). For førstnevnte vant han dessuten en Oscar for beste utenlandske film.

De aller fleste filmene hans er filmatiseringer av bøker. Som regel skriver han manus på egen hånd eller i samarbeid med andre.

Bille August hadde tidlig en stor interesse for det visuelle og var flink til å tegne og male. Faren la merke til dette og tok Bille, som da gikk i 9. klasse, ut av skolen og satte han til malerlære for å bli arkitekt. Bille mistrivdes, og begynte i stedet å interessere seg for fotografering.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 7. oktober og 27. oktober

15

Søren Kierkegaard (født 5. mai 1813, død 11. november 1855) var en dansk teolog, filosof og psykolog. Kierkegaard regnes ofte som den største danske filosofen og som far til eksistensialismen. Etter Jean-Paul Sartre og den ateistiske eksistensialismen benevnes Kierkegaard ofte som hovedskikkelsen i den kristne eksistensialismen.

Det er karakteristisk at verkene fra forfatterskapets første fase er utgitt under pseudonymer, men i Efterskriften vedkjenner Kierkegaard seg sine samtlige verker. Ved hjelp av pseudonymene har han latt de teologiske, filosofiske og psykologiske temaene spille dialektisk mot hverandre på en måte som har gjort ham til en av eksistensialismens fedre. Videre menes det også at pseudonymene nettopp gjorde at forståelsen av hans verker ble opp til den enkelte å ta stilling til, ettersom argumentasjonen ikke var fremført av Kierkegaard selv. Samtidig med dette arbeidet utgav han en rekke religiøse «taler», som ble samlet i 1845 under tittelen Atten opbyggelige Taler. De ble utgitt under hans eget navn, blant annet for å vise at han først og fremst oppfattet seg selv som en religiøs og kristelig forfatter.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 28. oktober og 18. november

16

Caroline Mathilde (født 22. juli 1751, død 10. mai 1775 var datter av Fredrik Ludvig av Hannover og Augusta av Sachsen-Coburg-Gotha. Hun var søster av den senere Georg III av Storbritannia. Caroline Mathilde var dronning av Danmark og Norge gjennom sitt ekteskap med Christian VII.

Caroline Mathilde vokste opp i en stor søskenflokk hvor moren, prinsessen av Wales, var alene om omsorgen. Ved det danske hoffet var man på utkikk etter en ektefelle til kronprins Christian VII og da den danske utsendingen var på besøk i England i 1765 valgte han Caroline Mathilde. Opprinnelig var det ikke henne man hadde utsett seg, men hennes eldre søster. Man kjenner ikke til årsaken til at man endret på dette. Caroline Mathildes far og Christian VIIs mor, dronning Louise, var søsken. Dronning Louise hadde vært en populær dronning i Danmark og man håpet på at hennes gode navn ville smitte over på Caroline Mathilde og Christian. I tillegg fremsto Caroline Mathilde som en robust person.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 19. november og 9. desember

17

Herman Bang (født 20. april 1857, død 29. januar 1912) var en dansk forfatter.

Far til Herman Bang var prest og gutten levde sine seks første år på en prestegård på Als; et miljø som han seinere gjenskapte i erindringsromanen Det hvide hus. At barndomstraktene gikk tapt under den dansk-tyske krigen i 1864, ble et traume som Bang kom tilbake til seinere i flere romaner .

Etter at mora var død i tuberkulose flytta familien til Sjælland. Samtidig gikk faren inn i en djup depresjon. Herman Bang kom på kostskolen Sorø Akademi, og etter studenteksamen flytta han inn hos farfaren, som var kongelig livlege og bodde i et palé like ved Amalienborg i København. Det er åra hos farfaren Bang minnes i erindringsromanen Det graa Hus.

Bangs store interesse og lidenskap hadde fra barndommen vært å opptre, og det var et hardt slag at han ikke ble opptatt som skuespilleraspirant ved teateret. I stedet ga han seg til å skrive små enaktere etter fransk mønster (proverb), og begynte å skrive reportasjer for avisene. Med sine skildringer fra alle lag av samfunnet brakte han den moderne reportasjeformen til Danmark.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 10. desember og 30. desember

18

19

20

21

22

23

24

25