Forsvarsministeriet (Danmark)

Forsvarsministeriet i Danmark er et ministerium med ansvar for det danske forsvar og relaterte sivile funksjoner, herunder oppgaver i forbindelse med internasjonale aktiviteter og samarbeidsaktiviteter til støtte for bevaring eller etablering av fred.

Forsvarsministeriet ved Holmens Kanal
For forsvarsdepartementer i andre land, se Forsvarsdepartement

I tillegg har ministeriet ansvar for oppgaver rundt sikring av trafikk og overvåkning av farvann rundt Danmark, Grønland og Færøyene, herunder suverenitetshevdelse på sjøterritoriet. Tilsvarende oppgaver ivaretas for luftrommet.

Til ministerområdet hører blant annet Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvarets Auditørkorps, Farvandsvæsenet, Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste, Forsvarets Interne Revision, Beredskabsstyrelsen, Militærnægteradministrationen, Forsvarsministeriets Krigergravtilsyn, Forsvarsministeriets Jagtbestyrer, Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn og Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab.

Eksterne lenkerRediger