Marineinfanteri

militær våpenart
Forsvarsgrener

Marineinfanteri er en forsvarsgren eller våpenart i en militær organisasjon, spesialisert til strid ombord i skip og/eller amfibisk krigføring. Marineinfanteriet er ofte en del av en stats marine (for eksempel Nederlandse Korps Mariniers og Royal Marines), men kan også være en adskilt forsvarsgren (for eksempel U.S. Marine Corps).

Britiske marineinfanterister

Mange land har marineinfanteri, selv om svært få land i verden har noen som helst kapasitet til reelt å drive en egen oversjøisk amfibieoperasjon. Det er utenom USA, kun Storbritannia, Frankrike og til dels Nederland som har denne kapasiteten i dag.

I Norge er Kystjegerkommandoen det nærmeste man kommer et marineinfanteri.[trenger referanse]

Eksempler på marineinfanterierRediger

Nåværende:

Tidligere marineinfanteri