Kystjegerkommandoen

Militær avdeling i Sjøforsvaret

Kystjegerkommandoen (KJK) er en avdeling i den norske Marinen.

Kystjegerkommandoen
Basisdata
Kystjegerkommandoen
Aktiv2001–
LandNorge
TypeMarineinfanteri
Størrelseca. 140 (2018)[1]
HovedkvarterTrondenes leir
NettsideKystjegerkommandoen
Operativt oppdrag
Oppdrag"Kystjegerkommandoen (KJK) er en kampenhet i Sjøforsvaret, spesielt egnet og trent for bekjemping av trusler på sjø og land i en kystsone. "
RolleISTAR
InnsatserAfghanistan: ISAF og Resolute Support Mission[2]

KJK ble formelt etablert på Trondenes utenfor Harstad 10. desember 2001. Etter 4 år med organisasjons- og materiellmessig utvikling ble KJK erklært operativ 17. august 2005.

Kystjegerkommandoen er en konvensjonell avdeling i Sjøforsvaret. Med dette menes at den er ikke direkte underlagt Forsvarssjefen og driver ikke med spesialoperasjoner.

Kystjegerkommandoen er en høyt prioritert avdeling med mye nytt utstyr. For hele tiden å matche nåtiden og være forberedt på fremtidens krav, blir det lagt stor vekt på kompetanseutvikling av personellet ved avdelingen.

Kystjeger kvalifikasjonstegn

Kampenhet i SjøforsvaretRediger

Kystjegerkommandoen (KJK) er en kampenhet i Sjøforsvaret. KJK kan sette opp et stort antall sensorer og patruljer for oppklaring, overvåking og målanvisning. Målbekjempingen gjøres i hovedsak med presisjonsvåpen.

Med sin ISTAR- og våpenkapasitet er KJK spesielt egnet for bekjemping av hurtig oppdukkende og asymmetriske trusler på sjø og land i en kystsone.[3]

Avdelingens hovedvåpen er Hellfire missilet.[4] [5].

En en tropp i KJK består av 20 kystjegere, de er igjen delt inn i fem lag på fire personer. Hver operatør i laget er utdannet som spesialister på forskjellige fagfelt: skarpskyting, sanitet, sprengning og en sambandsmann som også er dronefører.[6]

MobilitetRediger

Kystjegerne benytter seg av Stridsbåt 90N og RHIB for forflytning og inn-/ utsetting av patruljer. Dette utføres av fartøysoperatører i Fartøysdivisjonen.[7]

Utdypende artikkel: Fartøysdivisjonen

Kystjegerkommandoens oppgaverRediger

Kystjegerkommandoens virkeområde er definert innenfor Maritim ISTAR. Begrepet ISTAR står for Intelligence, Surveillance, Target Aquisition, Reconnaisance.

KJKs hovedoppgave er således å gjennomføre informasjonsinnhenting i ulike sammenhenger og situasjoner.[8] Informasjonsinnhenting kan gjennomføres åpenlyst eller skjult, gjennom dialog eller observasjon, eller kombinasjoner av disse. KJKs operasjonsportefølje er i stor grad lik Etterretningsbataljonen samt Artillerijeger, og etter lang erfaring fra Afghanistan har de verdifull tyngde i andre spekter av krigføringsdomenet annet enn kystsonen.

Den innhentede informasjonen skal avdelingen kunne dokumentere og analysere. Videre skal avdelingen kunne lede ild fra luftbårne, land- og sjøbaserte plattformer, dvs. bidra til bekjempelse av høyverdige mål.

Avdelingen opererer i små grupper og er utrustet og utdannet for å operere alene over tid i områder som en fiende kontrollerer. Dette setter store krav til den enkelte operatør og patruljen som enhet.

Soldatene er profesjonelle og på bakgrunn av sin kompetanse kan de benyttes til andre oppgaver som ikke nødvendigvis er dekket innenfor maritim ISTAR-begrepet. Dette reflekteres bl.a. gjennom avdelingens bidrag i Afghanistan.

Utmerkelser og tapRediger

Kystjegerne har mottatt en rekke medaljer for sin innsats i Afghanistan. Blant annet Forsvarets medalje for edel dåd, Forsvarets innsatsmedalje med rosett, krigsmedaljen, militærkorset og Forsvarets medalje for sårede i strid.

Avdelingen mistet 3 mann 27. juni 2010 da en veibombe (IED) eksploderte under kjøretøyet deres på oppdrag i Afghanistan.[9].

UtdanningRediger

Hvert år ansetter Kystjegerkommandoen nye kystjegere, og alle som tilfredsstiller kravene kan søke opptak. Grunnutdanningen er basert på frivillighet og strekker seg over ett år. Utdanningen består av et grovopptak, en seleksjonsperiode over fem uker og en ti måneders fagutdanning.

GrovuttakRediger

I forkant av kystjegerutdanningen gjennomføreres det et grovuttak ved Forsvarets opptak og seleksjon (FOS). Søkere som tilfredsstiller kriteriene, innkalles til et grovuttak i til Trondenes leir i Harstad.

Under grovuttaket gjennomfører det tester og søkerens medisinske og fysiske skikkethet blir vurdert. I tillegg er det en feltperiode der søkerens fysiske og mentale yteevne testes.

SeleksjonsperiodeRediger

Disse fem ukene kvalitetssikrer at aspirantene har de personlige kvalitetene som utdanningen krever.

Perioden kjennetegnes ved høy aktivitet og krevende militær utdanning i et kystmiljø. Seleksjonen gjennomføres i hovedsak under feltmessige forhold, i kystsonen og på havet, og avsluttes med en milepælsøvelse.

FagutdanningRediger

Fagutdanningen som kystjeger starter med en maritim del, med grunnleggende opplæring innen bruk av gummibåt, innsetting med stridsbåt, overflatesvømming og overlevelse i kystmiljø.

Deretter gjennomføres et maritimt patruljekurs med feltdisipliner, stridsteknikk, skytetrening, sanitet, samband og en rekke feltøvelser i kystmiljø for å kvalitetssikre utdanningsnivået fortløpende.

Siste del av fagutdanningen er et kurs i maritime jegeroperasjoner som avsluttes med en øvelse som kontrollerer at utdanningsnivået er tilfredsstillende. Kystjegeraspirantene overføres deretter til operativ tropp i Kystjegerkommandoen.[10]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger