Artillerijeger

Artillerijeger er en tjeneste i det norske Forsvaret. Artillerijegertroppene er en del av Lokaliseringsbatteriet i Artilleribataljonen. Artillerijegerne er selektert og utdannet for å gjennomføre operasjoner bak fiendens linjer.

OppgaverRediger

Foruten å fungere som jegere, er artillerijegere utdannet og trent til å lede land- og sjøbasert artilleri samt jager-/bombefly mot bakkemål (Forward Air Controller eller Joint Terminal Attack Controller).

OrganiseringRediger

Artillerijegere er organisert i artillerijegertropper i Lokaliseringsbatteriet i Artilleribataljonen i Brigade Nord. Artillerjegere jobber primært bak fiendens linjer i den hensikt å påføre fienden størst mulig tap i og rundt hans bakre organisasjon, dette være seg hele avdelinger, installasjoner og infrastruktur. I tillegg bedriver Artillerijegere oppklaring på dypet. Artillerijegere er også trent for infanteristrid, og kan således ved behov støtte de norske manøverenhetene på fronten slik konvensjonelle ildledere gjør.

TroppeneRediger

Alfatroppen består av soldater i førstegangstjeneste (vernepliktige). Mot utdanningens slutt, etter ett år, har troppen øvelse «Lynx», som er opptaket til «Artillerijeger Bravo» og eksamensøvelsen.

Bravotroppen er den profesjonelle, stående artillerijegertroppen og er således en del av HRS-miljøet (Hurtig reaksjonsstyrke) sammen med Telemark bataljon.

Charlie-troppen består av fire såkalte WLR (Weapon Locating Radar) av typen ARTHUR (Artillery Hunting Radar) hvor oppdraget er å lokalisere og kontrabeskyte fiendens artilleri.[1]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger