Artillerijeger

Tjeneste i Artilleribataljonen

Artillerijeger er en tjeneste i det norske Forsvaret.

Artillerijegertroppene er en del av Lokaliseringsbatteriet i Artilleribataljonen og er selektert og utdannet for å gjennomføre operasjoner bak fiendens linjer.

Avdelingen består av både profesjonelle og vernepliktige soldater.[1]

Oppdrag Rediger

Artillerijegere skal kunne gjennomføre langvarige oppdrag på dypet bak fiendens linjer under alle forhold. Primæroppgaven deres er å lokalisere, overvåke og bekjempe høyverdige mål. Artillerijegere er trent og sertifisert til å lede land- og sjøbasert artilleri, samt jager-/bombefly og kamphelikoptre.

Personellet er en del av HRS-miljøet (Hurtig reaksjonsstyrke) i Hæren og kan støtte manøveroperasjoner hvor de arbeider med å lede og integrere ildstøtte.

Organisering Rediger

I Lokaliseringsbatteriet er det to artillerijegertropper, «Alfa» og «Bravo», for henholdsvis vernepliktige og profesjonelle, vervede soldater.[2][3]

Utdanning Rediger

Det arrangeres årlig opptak til til avdelingen som strekker seg over omtrent ett år. Utdanningen består av et grovopptak, en seleksjonsperiode over to uker og tolv måneders fagutdanning.

Under grovuttaket gjennomfører det tester og søkerens medisinske og fysiske skikkethet blir vurdert. I tillegg er det en feltperiode der søkerens fysiske og mentale yteevne testes.

Utdanningsperiode Rediger

Ved bestått seleksjon gjennomgår kandidatene en modulbasert utdanningsperiode som varer omtrent 12 måneder. Videre vil de bli utdannet innen fagfelt som patruljetjeneste, skyting, sanitet, overlevelse, samband, utdanning på kjøretøy og ildledelse.

Spesialisering Rediger

Artilleirjegerne spesialiseres videre i forskjellige fagfelt som ildleder, Joint Terminal Attack Controller (JTAC), samband, medic, våpenspesialist eller laseroperatør.[4]

Referanser Rediger

Eksterne lenker Rediger