Skarpskytter

Amerikansk skarpskytter med Barrett M82A1 materiellødeleggelsesrifle
Skarpskyttere fra politiet under Frankrikes nasjonaldag.
Politi øver på høyvinkelskarpskyting

Skarpskytter betegner opprinnelig en soldat som er ekstra treffsikker med skytevåpen og som har spesialkompetanse på skarpskyttergevær og disipliner tilknyttet strategisk og taktisk utnyttelse av det. Vanligvis brukes betegnelsen om militært personell, men mange politiavdelinger er i dag satt opp med egne skarpskyttere. I dagligtale brukes betegnelsen «skarpskytter» som en hedersbetegnelse på en treffsikker skytter.

HistorieRediger

Muligheten til å ramme motstandere på¨avstand før de kan ramme egne styrker har vært et element i krigføring så lenge det har eksistert skytevåpen. Skarpskyttere i moderne betydning dukket imidlertid ikke opp før innføringen av politilege kruttdrevne skytevåpen med flintlås. Mens majoriteten av infanterister var utrustet som musketérer med glattløpede musketter, ble erfarne skyttere (ofte jegere) utstyrt med våpen med riflet løp for å skyte etter motstanderens offiserer. Disse soldatene hadde også andre oppgaver som speidere, kurérer og tiraljører. Ofte var de satt opp i egne rifle- eller jegeravdelinger.[1]

Utover på 1800-tallet ble riflede våpen gitt til alle soldater. Under Krimkrigen utviklet en britisk offiser det første praktiske kikkertsiktet til Enfleld forladere.[2] Selv om siktet virket var ikke British Army interessert, men både Frankrike og begge sider i den Amerikanske borgerkrigen brukte dem. Kanskje det mest kjente eksemplet var den amerikanske generalen John Sedgwick som ble drept av en skarpskytter fra Sørstatene på nesten en kilometers hold etter å ha uttalt at «opprørerne kan ikke treffe en elefant på dette holdet».[3]

Maksimal avstandRediger

Det har vært flere tilfeller hvor skarpskyttere har truffet mennesker fra over 2 000 meter. I 2017 traff en canadisk snikskytter en IS-soldat på 3 450 meters hold, som er den lengste avstanden noen gang registrert.[4] Selv om det i teorien er fullt mulig å treffe mennesker på dette holdet, forutsatt at man har en riktig kombinasjon av våpen, kikkertsikte og ammunisjon, slik at å treffe på et slikt hold hører til sjeldenhetene, og at treff på første skudd er nærmest umulig. En vindstyrke på 1 m/s vil flytte et 12,7 mm-prosjektil over 2 meter på 2 500 meter, og hvis skarpskytteren feilvurderer lufttemperaturen til 19°C, når den egentlig er 20°C, vil det samme prosjektilet treffe rundt 60 cm for lavt. Det blir da lettere å korrigere det andre skuddet i forhold til hvor det første traff, dette er avhengig av at man har en måloppdager ved sin side som kan gi de riktige korreksjonene.

Tatt i betraktning alle faktorene som spiller inn på ekstreme hold, blir effektiv skuddrekkevidde på et Barrett M82A1-skarpskyttergevær beregnet til å være rundt 2 000 meter, avhengig av ammunisjonstype. I det norske forsvaret brukes det nevnte geværet på avstander ut mot 2 000 meter, og det sies[hvor?] at «et kjøretøy skal treffes med god margin på 1500 meter, men gode skarpskyttere treffer også på 2 200 meter.» I Kystjegerkommandoen skal skarpskyttere utstyrt med et Barrett M82A1-skarpskyttergevær kunne treffe en fotball med alle skuddene på 800 meters hold, mens på 1 500 meters hold skal skuddene sitte innenfor 75 cm.

Forskjellen mellom skarpskytter og snikskytterRediger

Forskjellen mellom skarpskytter (engelsk marksman) og snikskytter (engelsk sniper) er stor i militær sammenheng. En skarpskytter er en infanterisoldat som er spesialist på skarpskyttergevær og særlig god i bruken av dette. Organisasjonsmessig er skarpskytteren i et infanterilag, tropp eller kompani som en enkel soldat. Snikskyttere opererer oftest i par: en observerer og korrigerer ilden, og den andre skyter på instruks fra observatøren. Organisasjonsmessig er disse i egne enheter - lag eller tropp, og oppgavene er oftest å ta ut særlig viktige mål hos fienden, i skjul fra kamuflerte stillinger etter lang tids venting på at målet skal dukke opp. Utdanningen til snikskytteren er ofte lang og hard, fordi personen skal lære seg å operere i par langt fra egne styrker, navigere i skjul i ukjent og ofte fiendtlig lende og finne gode skyte- og observasjonsstillinger som ikke lett kan oppdages av fienden. Man kan derfor si at en snikskytter er en skarpskytter, men ikke omvendt.[5][6][7][8]

I Norge blir navnet Snikskytter lite brukt, er man Skarpskytter i Norge sammenlignes dette med "Scout Snipers" da norske Skarpskyttere også ofte gjennomfører rekognoserings oppdrag. Skarpskyttere i Norge går ikke under kategorien infanterisoldat, men under Jegere/Patruljemenn.

Militær mot sivil brukRediger

Politiets skarpskyttere skyter på kortere hold enn sine like i militæret. Typiske avstander for politiets skyttere er 50-150 meter, mens militære sjelden skyter på kortere hold enn 300 meter. Avhengig av våpen, kan profesjonelle skarpskyttere treffe mennesker på over 1 000 meter, og materiell som stridsvogner og andre større mål kan treffes på mer enn 2 000 meters hold.

Skarpskyttere i det norske forsvaretRediger

Skarpskyttere har vært en del av kavalerioppsetninger. I Norges forsvar er en skarpskytter tradisjonelt kalt «jeger». Funksjonen har vært organisert på en rekke forskjellige måter, tilpasset enhetens behov. Den har vært tildelt én enkelt person i et lag, et lag i en tropp, men også utgjort en hel tropp i et spesialkompani eller et jegerkompani i en bataljon. I Hærens Manøveravdelinger, Panserbataljonen, 2.Bataljon og Telemarkbataljon går Skarpskyttere under navnet "Sierra".

I dagens oppsetninger benyttes våpen som f.eks. skarpskyttergeværet HK417, Barrett M82A1 og Barret MRAD. Skarpskyttere opererer alene, som par eller lag/patrulje. Som par er den ene skytter og den andre observatør, også kalt spotter. Skarpskytterne opererer ofte langt bak fiendens linjer men også på fronten hvor de støtter andre styrker med presis ild.

Veien fram til å bli profesjonell Skarpskytter tar cirka to år for en som allerede har førstegangstjenesten unnagjort. Den er veldig krevende både psykisk og fysisk. 70 prosent faller fra underveis. Utdanningen strekker seg over sju nivåer der de fire nederste er på operatørnivå og de tre øverste som instruktør.

Grunnleggende skarpskytterutdanning omhandler emner som skyting, avstandsbedømmelse, måloppdagelse, målangivelse, skjul/kamuflasje, observasjonstjeneste, patruljetjeneste, fremrykningsmetoder, kommunikasjon, avansert kart og kompass, m.m.

Tittelen "Skarpskytter" i Norge oppnås kun ved å ha bestått og gjennomført Spesialistkurset. Personellet er grundig selektert for utdanningen og gjennomføres av Hærens Våpenskole, rundt 10 personer utdannes årlig.Bruk av Raufoss NM140 MP materiellødeleggelsesammunisjon mot personell i Afghanistan har medført noe kontrovers i Norge.[9]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Claus Telp (2005). The Evolution Of Operational Art, 1740-1813. Routledge. ISBN 0-7146-5722-0. 
  2. ^ Haskew, M.E. (2012). «1, The Wars of Empire». The Sniper at War: From the American Revolutionary War to the Present Day. Amber books. s. 9-10. ISBN B008MZE83K Sjekk |isbn=-verdien: invalid character (hjelp). 
  3. ^ Rhea, Gordon C. (1997). The Battles for Spotsylvania Court House and the Road to Yellow Tavern, May 7-12, 1864. Louisiana: Louisiana State University Press. s. 94. ISBN 978-0-8071-2136-8. Besøkt 12. juli 2013. 
  4. ^ «Canadian elite special forces sniper makes record-breaking kill shot in Iraq». The Globe and Mail. 21. juni 2017. Besøkt 22. juni 2017. 
  5. ^ (på en-us) Discovery Shows - Watch Now for FREE!, http://www.discovery.com/tv-shows/surviving-the-cut/videos/surviving-the-cut-army-sniper-school/, besøkt 2018-11-11 
  6. ^ «Everything You Need to Know About Army Sniper School». The Balance Careers (engelsk). 
  7. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 25. februar 2018. Besøkt 4. mai 2019. 
  8. ^ Gavrilov, Yuri "Take a bead: Army gets sniper schools" Rossiiskaya gazeta 19. oktober 2011.
  9. ^ "Dreper fra 1380 meter", Nilas Johnsen, VG, 7. oktober 2008

LitteraturRediger