Akershusiske skarpskytterregiment

Uniform fra 1700-tallet, for en av regimentets forløpere.

Akershusiske skarpskytterregiment var et regiment i den norske Hæren, opprettet ved kongelig reskript 22. februar 1810. Regimentet bestod av skarpskyttere, som dengang var lette infanterister som i stor grad fungerte som jegere, men brukte flintlåsgevær i stedet for rifle.

Akershusiske skarpskytterregiment bestod av tre nasjonale (vernepliktige) bataljoner, avgitt fra henholdsvis Norske gevorbne jegerkorps, Nordenfjeldske infanteriregiment og Søndenfjeldske infanteriregiment.

Etter hærplanen av 1810 hadde hæren ni infanteriregiment: A) tre gevorbne infanteriregimenter som hver hadde 800 «gevorbne» (vervede) og 1200 «nasjonale» (utskrevne) menige: Søndenfieldske (Halden), Nordenfieldske (Fredrikstad) og Opplandske (Oslo). B) seks nasjonale infanteriregimenter som hver hadde 200 gevorbne – og 1800 nasjonale menige: Det Aggershuusiske Skarpskytterregiment (Kongsvinger), Det Tellemarkske Infanteriregiment (Stavern), Det Vesterlenske Infanteriregiment (Kristiansand), Det Bergenhuusiske Infanteriregiment (Bergen) og to Trondhjemske regiment.[1][2]

Under forberedelsene til Riksforsamlingen i 1814 valgte regimentet, på samme måte som øvrige militæravdelinger, to medlemmer til Den grunnlovgivende forsamling: oberstløytnant Frederik Wilhelm Bruenech Stabell og kommandérsersjant Zacharias Mellebye.[3] [4]

I den svensk-norske krigen i 1814 var regimentets tropper fordelt med to bataljoner i oberst Andreas Samuel Krebs korps i Kongsvinger og to bataljoner som grensevakt fra Idd til Krokfoss.

Regimentet ble nedlagt ved hærorganisasjonsplanen 3. juli 1817.

ReferanserRediger

  1. ^ Erik Dag Wilmar. Hvor forberedt var den norske hær på krig i 1814? : med fokus på organisasjon, utrustning og ledelse; Masteroppgave, Univ i Oslo 2011
  2. ^ Lindbäck-Larsen, Odd (1897-1975) (1945). Den norske hær og 1814. Oslo: Forsvarsdepartementet. s. 134. 
  3. ^ Tallak Lindstøl (1914). Stortinget og Statsraadet 1814-1914. Kristiania: Steenske Bogtrykkeri. s. 1. 
  4. ^ Rigsforsamlingen paa Eidsvold (1814) Finants-Committeen (1914). Riksforsamlingens forhandlinger. Kristiania: Grøndahl & Søns Boktrykkeri.