Akershusiske skarpskytterregiment

Akershusiske skarpskytterregiment var et regiment i den norske Hæren, opprettet ved kongelig reskript 22. februar 1810. Regimentet bestod av skarpskyttere, som dengang var lette infanterister som i stor grad fungerte som jegere, men brukte flintlåsgevær i stedet for rifle.

Uniform fra 1700-tallet, for en av regimentets forløpere.

Akershusiske skarpskytterregiment bestod av tre nasjonale (vernepliktige) bataljoner, avgitt fra henholdsvis Norske gevorbne jegerkorps, Nordenfjeldske infanteriregiment og Søndenfjeldske infanteriregiment.

Etter hærplanen av 1810 hadde hæren ni infanteriregiment: A) tre gevorbne infanteriregimenter som hver hadde 800 «gevorbne» (vervede) og 1200 «nasjonale» (utskrevne) menige: Søndenfieldske (Halden), Nordenfieldske (Fredrikstad) og Opplandske (Oslo). B) seks nasjonale infanteriregimenter som hver hadde 200 gevorbne – og 1800 nasjonale menige: Det Aggershuusiske Skarpskytterregiment (Kongsvinger), Det Tellemarkske Infanteriregiment (Stavern), Det Vesterlenske Infanteriregiment (Kristiansand), Det Bergenhuusiske Infanteriregiment (Bergen) og to Trondhjemske regiment.[1][2]

Under forberedelsene til Riksforsamlingen i 1814 valgte regimentet, på samme måte som øvrige militæravdelinger, to medlemmer til Den grunnlovgivende forsamling: oberstløytnant Frederik Wilhelm Bruenech Stabell og kommandérsersjant Zacharias Mellebye.[3] [4]

I den svensk-norske krigen i 1814 var regimentets tropper fordelt med to bataljoner i oberst Andreas Samuel Krebs korps i Kongsvinger og to bataljoner som grensevakt fra Idd til Krokfoss.

Regimentet ble nedlagt ved hærorganisasjonsplanen 3. juli 1817.

Referanser Rediger

  1. ^ Erik Dag Wilmar. Hvor forberedt var den norske hær på krig i 1814? : med fokus på organisasjon, utrustning og ledelse; Masteroppgave, Univ i Oslo 2011
  2. ^ Lindbäck-Larsen, Odd (1897-1975) (1945). Den norske hær og 1814. Oslo: Forsvarsdepartementet. s. 134. 
  3. ^ Tallak Lindstøl (1914). Stortinget og Statsraadet 1814-1914. Kristiania: Steenske Bogtrykkeri. s. 1. 
  4. ^ Rigsforsamlingen paa Eidsvold (1814) Finants-Committeen (1914). Riksforsamlingens forhandlinger. Kristiania: Grøndahl & Søns Boktrykkeri.