Vesterlenske infanteriregiment

Vesterlenske infanteriregiment var en norsk militæravdeling som var etablert i to perioder med 71 års mellomrom. Regimentet ble trolig opprettet første gang i 1658 og andre gang i 1789. Regimentet hadde base i Kristiansand.[1][2]

Uniform for 1. vesterlenske infanteriregiment fra 1700-tallet.

Ved reskript av 24. desember 1718 ble det delt i 1. vesterlenske infanteriregiment og 2. vesterlenske infanteriregiment. Ved reskript av 9. januar 1789 ble disse to avdelingene slått sammen igjen til et nytt Vesterlenske infanteriregiment, som kom til å bestå av to gevorbne og tre nasjonale bataljoner med i alt 19 kompanier. Regimentet ble nedlagt for andre gang 3. juli 1817.

Under forberedelsene til Riksforsamlingen i 1814 oppnevnte regimentet, på samme måte som øvrige militæravdelinger, to medlemmer av Den grunnlovgivende forsamling: major Just Henrik Ely og soldat Omund Bjørnsen Birkeland.[3][4]

Et arkiv etter Vesterlenske infanteriregment finnes i Riksarkivet. Arkivet er på nesten 3 hyllemeter og dekker perioden 1717-1817. Det inneholder blant annet kopibøker, innkomne brev og regnskaper. Her er også dokumenter om Napoleonskrigen og om soldatlegdene, samt noen mannskapsruller.

Også i Statsarkivet i Kristiansand finnes det et arkiv etter Vesterlenske infanteriregment. Dette arkivet dekker perioden 1777-1818. Her finnes kopibøker, ordrebøker og materiale om soldatlegdene, samt en enkelt mannskapsrulle. Katalog over begge arkivene finnes på Arkivportalen.

I arkivet etter Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium finnes det militære ruller for 1. vesterlenske infanteriregiment fra 1718-1767 og for 2. vesterlenske infanteriregiment 1748-1765. Disse rullene er publisert på Digitalarkivet. I arkivet etter Generalitets- og kommissariatskollegiet/Det kongelige norske kommissariatskollegium finnes det ruller fra tiden 1766-1812.

Referanser Rediger

  1. ^ Erik Dag Wilmar. Hvor forberedt var den norske hær på krig i 1814? : med fokus på organisasjon, utrustning og ledelse; Masteroppgave, Univ i Oslo 2011
  2. ^ Ersland, Geir Atle (1957-) (2000). Krigsmakt og kongemakt 900-1814. Bergen: Eide. s. 297. ISBN 8251405580. 
  3. ^ Rigsforsamlingen paa Eidsvold (1814) (1814). Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. Christiania: Trykt hos C. Grøndahl. s. 28. 
  4. ^ Tallak Lindstøl (1914). Stortinget og Statsraadet 1814-1914. Kristiania: Steenske Bogtrykkeri. s. 2. 

Eksterne lenker Rediger

  • Katalog over arkivet etter Vesterlenske infanteriregiment i Riksarkivet i Arkivportalen
  • Katalog over arkivet etter Vesterlenske infanteriregiment i Statsarkivet i Kristiansand i Arkivportalen
  • Militære ruller publisert på Digitalarkivet