Kommandersersjant

(Omdirigert fra Kommandérsersjant)

Kommandersersjant var en norsk underoffisergrad inntil 1930 og lå mellom fanejunker og furer.

Ny distinksjon for kommandersersjant i Hæren.

Militærordningen fra 1. januar 2016Rediger

Kommandersersjant blir innført som den nest høyeste sersjantgraden såvel som spesialistbefalgraden i Hæren, Luftforsvaret og Heimevernet ifm innføringen av den nye ordningen for militært tilsatte [1][2] Kommandersersjant innføres som grad på OR-8 nivå.

Det vil da være 86 år etter at den sist ble avviklet. Lite er ennå kjent om hvilke stillinger i Forsvaret som vil få denne graden.

Kommandersersjant (OR-8) i ulike landRediger

 • Canada: Master Warrant Officer
 • Danmark: Seniorsergent
 • Finland: Överfältväbel
 • Frankrike: Adjudant
 • Nederland: Ingen tilsvarende
 • Sverige: Förvaltare
 • Tyskland: Stabsfeldwebel
 • USA: First Sergeant/Master Sergeant (Army); Senior Master Sergeant (Air Force)
 • Storbritannia: Warrant Officer Class 2

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen), Prop. 111 LS (2014–2015). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak).
 2. ^ Generalinspektøren i Hærens foredrag om ny militærordning, Youtube, 29. juni 2015.