Telemark Regiment var en infanteriavdeling i den norske Hæren. Det ble opprettet 1. august 1995 for å videreføre tradisjonene fra Telemark infanteriregiment nr. 3 (IR3). IR3 ble opprinnelig stiftet 9. januar 1789.

IR3 var satt sammen av to gevorbne (vervede) grenaderkompanier og tolv nasjonale kompanier fordelt på to bataljoner. Disse var overført fra henholdsvis 2. smålenske regiment og 1. vesterlenske infanteriregiment. Ved reskript 22. februar 1810 ble regimentet omorganisert, og fikk overføringer fra 2. Akershusiske infanteriregiment. Regimentet besto nå av to gevorbne kompanier og tre nasjonale bataljoner med til sammen 18 kompanier.[trenger referanse]

Regimentet ble nedlagt under hærplanen av 1817. Ved hærordningen av 1909 ble Telemark infanteriregiment gjenopprettet med Seljord, Grenland og Numedal bataljoner. Standplass ble Heistadmoen ved Kongsberg. Regimentet ble nedlagt siste gang i 2002, men er videreført som Telemark bataljon med standkvarter på Rena leir.

Regimentets ledelse la ned våpnene uten kamp under den tyske invasjonen av Norge i 1940, men sekondløytnant Hannevig tok opp kampen med noe personell og materiell fra regimentet lenger inn i Telemark, ved Vinjesvingen.[trenger referanse]