Nordenfjeldske infanteriregiment

Nordenfjeldske infanteriregiment, tidligere Nordenfjeldske gevorbne regiment, var en norsk militæravdeling som ble opprettet i Trondhjem i 1733.[1]

Uniform fra 1700-tallet.

Fram til 1763 hadde det navn etter regimentssjefene. Det het først Frølichs gevorbne infanteriregiment, deretter Ulrichsdals gevorbne infanteriregiment. I 1763 skiftet det navn til Nordenfjelske gevorbne infanteriregiment. I 1789 ble navnet endret til Nordenfjelske infanteriregiment. Etter hærplanen av 1810 hadde regimentet fått base i Fredrikstad, mens Søndenfjeldske infanteriregiment hadde base i Halden og Oplandske infanteriregiment hadde base i Oslo.[2]

Historie rediger

Et regiment med gevorbne (vervede, fra tysk) hadde en større andel vervede soldater, og færre utskrevne soldater. Etter hærplanen av 1810 hadde hæren tre gevorbne infanteriregimenter som hver hadde 800 gevorbne – og 1200 «nasjonale» (utskrevne) menige: Det Søndenfieldske, det Nordenfieldske og Opplandske. I tillegg fantes seks nasjonale infanteriregimenter som hver hadde 200 gevorbne – og 1800 nasjonale menige.[2]

Karl Wilhelm von Löwental ble generaladjutant for regimentet i 1782. Fra 1790 besto regimentet av 22 kompanier oppsatt i Follo, på Ringerike, i Hallingdal, i Buskerud og Vestfold.[3]

Under forberedelsene til Riksforsamlingen i 1814 oppnevnte regimentet, på samme måte som øvrige militæravdelinger, to medlemmer av Den grunnlovgivende forsamling: kaptein Peter Blankenborg Prydz og musketer Helge Ellingsen Waagaard.[4][5]

Som en følge av hærreformen av 3. juli 1817 ble regimentet lagt ned ved utgangen av 1817.

Arkiv rediger

Rester av regimentets arkiv finnes i Riksarkivet. Arkivet er på ca. 2,5 hyllemeter, og dekker særlig perioden 1788-1817. Her finnes blant annet en del mannskapsruller, særlig fra regimentets vervede kompanier.

I arkivet etter Generalitets- og kommissariatskollegiet 1768-1808/Det kgl. norske kommissariatskollegium 1808-1815 finnes det ruller over regimentets nasjonale kompanier fra perioden 1769-1834.

Referanser rediger

  1. ^ Lindbäck-Larsen, Odd (1897-1975) (1945). Den norske hær og 1814. Oslo: Forsvarsdepartementet. 
  2. ^ a b Erik Dag Wilmar. Hvor forberedt var den norske hær på krig i 1814? : med fokus på organisasjon, utrustning og ledelse; Masteroppgave, Univ i Oslo 2011
  3. ^ «arkivportalen.no». Arkivert fra originalen 4. mars 2016. Besøkt 22. oktober 2015. 
  4. ^ Rigsforsamlingen paa Eidsvold (1814) (1814). Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. Christiania: Trykt hos C. Grøndahl. s. 28. 
  5. ^ Tallak Lindstøl (1914). Stortinget og Statsraadet 1814-1914. Kristiania: Steenske Bogtrykkeri. s. 2.