Åpne hovedmenyen

Bokstaveringsalfabet, av og til misvisende omtalt som fonetisk alfabet, finnes i mange språkutgaver. Det har historisk eksistert mange ulike nasjonale bokstaveringsalfabeter, gjerne med utspring i å forhindre misforståelser over telefon og radiosamband: Støy og dårlig lydkvalitet kan gjøre det vanskelig å stave én og én bokstav på en tydelig måte. Noen bokstaveringsalfabeter er så innarbeidet at de også brukes til daglig, for eksempel på bingo.

Etter flere års arbeide med å utarbeide et internasjonalt bokstaveringsalfabet som fungerte for mennesker med ulike morsmål, standardiserte i 1956 den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) et internasjonalt alfabet i den form det fremstår i dag. Den internasjonale telekommunikasjonsunion (ITU) fulgte opp med et praktisk talt likt alfabet i 1959, og Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) fulgte opp i 1965. Alfabetet fikk deretter militær anvendelse, og refereres ofte til som «NATOs fonetiske alfabet». Ordet fonetisk ble tatt i bruk for å skille det fra systemer basert på flagg eller morse, men systemet har ingenting med fonetikk å gjøre. De enkelte små forskjeller som finnes mellom anbefalingene, fremgår av tabellen under.

Innhold

Alfabet og uttaleRediger

Bokstav Ord Uttale (engelsk) Bokstav Ord Uttale (engelsk)
A Alfa (ICAO, ITU, FAA)
Alpha (ANSI)
ALFA S Sierra SIÈRA (ICAO, ITU)
SIÈRA
B Bravo BRAVO T Tango TANGO
C Charlie CHARLI
eller SHARLI (ICAO, ITU)
U Uniform YOU NEE FORM
or OO NEE FORM (ICAO, ITU)
D Delta DELLTA V Victor VIKTOR
E Echo EKKO W Whiskey WISKI
F Foxtrot FOKSTROT X X-ray EKS REY (ICAO, ITU)
EKKS REI (FAA)
G Golf GOLF Y Yankee JANKI
H Hotel HOTELL (ICAO)
HOTELL (ITU, FAA)
Z Zulu SULU
I India INDIA 0 Zero (ICAO, FAA)
Nadazero (ITU)
ZERO (ICAO, FAA)
NAH-DAH-ZAY-ROH (ITU)
J Juliett (ICAO, ITU, FAA)
Juliet (ANSI)
JULIETT 1 One (ICAO, FAA)
Unaone (ITU)
WUN (ICAO, FAA)
OO-NAH-WUN (ITU)
K Kilo KILO 2 Two (ICAO, FAA)
Bissotwo (ITU)
TU (ICAO, FAA)
BEES-SOH-TOO (ITU)
L Lima LIMA 3 Three (ICAO, FAA)
Terrathree (ITU)
TREE (ICAO, FAA)
TAY-RAH-TREE (ITU)
M Mike MAIK 4 Four (ICAO, FAA)
Kartefour (ITU)
FOW-ER (ICAO, FAA)
KAR-TAY-FOWER (ITU)
N November NOVEMBER 5 Five (ICAO, FAA)
Pantafive (ITU)
FAIV (ICAO, FAA)
PAN-TAH-FIVE (ITU)
O Oscar OSS-CAH 6 Six (ICAO, FAA)
Soxisix (ITU)
SIX (ICAO, FAA)
SOK-SEE-SIX (ITU)
P Papa PAPA 7 Seven (ICAO, FAA)
Setteseven (ITU)
SEVEN (ICAO, FAA)
SAY-TAY-SEVEN (ITU)
Q Quebec KEH-BECK 8 Eight (ICAO, FAA)
Oktoeight (ITU)
EIT (ICAO, FAA)
OK-TOH-AIT (ITU)
R Romeo ROMEO 9 Niner (ICAO, FAA)
Novenine (ITU)
NINER (ICAO, FAA)
NO-VAY-NINER (ITU)

Norske bokstaverRediger

Bokstav Sivilt Militært
Æ Ægir Ærlig
Ø Ørnulf Østen
Å Ågot Åse

Det norske bokstaveringsalfabetetRediger

Før standardiseringen av det internasjonale alfabetet, ble det brukt egne nasjonale alfabeter unike for hvert land. Disse ble gjerne bygget opp rundt mye brukte personnavn. Televerket publisterte det norske alfabetet i telefonkatalogen for bruk for bokstavering av vanskelige ord i telefonen.[1]

Bokstav Ord Bokstav Ord Bokstav Ord Bokstav Ord
A Anna I Ivar Q Quintus Y Yngling
B Bernhard J Johan R Rikard Z Zakarias
C Caesar K Karin S Sigrid Æ Ærlig
D David L Ludvig T Teodor Ø Østen
E Edith M Martin U Ulrik Å Åse
F Fredrik N Nils V Enkelt-V
G Gustav O Olivia W Dobbelt-V
H Harald P Petter X Xerxes

ReferanserRediger

  1. ^ Phonetic Alphabets FAQ fra rec.radio.amateur.misc: Telefonkatalogen for Oslo 1965