6 (seks) er det naturlige tallet som kommer etter 5 og kommer før 7.

6
Kardinaltallseks
Ordenstallsjette
Faktorisert
Divisorer1, 2, 3, 6
Romertall VI
Binærtall110
Oktaltall6
Heksadesimaltall6
Se også årstallet 6

6 er et perfekt tall.

6 er et partall.

Se også tallsymbolikk.