Jeger

person som driver med jakt som hobby eller yrke

Jeger er en beskrivelse for et menneske eller et dyr som jakter på byttedyr, primært i den hensikt å skaffe seg mat eller andre ressurser som byttedyret må ha, for eksempel pelsverk. Jegere var opprinnelig både jegere og sankere. Denne gamle veidekulturen kom til Skandinavia med villreinen, da isen trakk seg tilbake etter siste istid. Først mye senere ble jegerne bofaste. I Norden regnes samene blant de første jegerne som bosatte seg der. Norsk institutt for kulturhistorie har dokumentert 8-9 000 år gamle spor etter villreinfangst i Norge.[trenger referanse] Samisk veidekultur varte også helt opp mot 1600-tallet.

Dansk buejeger

Se også rediger