Ammunisjon (fra latin munire, å forsyne og fra fransk munition) er eksplosiver og prosjektiler til våpen og våpensystemer. Patroner, missiler, granater og piler (til bue) er eksempler på ammunisjon, men idag brukes stort sett kun i relasjon til skytevåpen og artilleri.

Hylser fra 18-punds artilleri fra slaget ved Somme

Ammunisjon til skytevåpen

rediger

Utdypende artikkel: Patron (ammunisjon)

I begynnelsen var ammunisjonen småstein hvor man hadde svartkrutt bak som ble manuelt satt fyr på. Etter hvert gikk man over til å bruke ett større prosjektil. Man begynte så å bruke blykuler som prosjektiler, og allerede på 1500-tallet utviklet man rifling for bedre presisjon, noe som gjorde at prosjektilet ble vridd rundt av riller i løpet når det gikk igjennom. Dette satte prosjektilet i spinn. Man utviklet et tenningsystem hvor man via en avtrekker brukte flint som slo mot metall for å antenne en liten mengde krutt, som igjen antente kruttet bak prosjektilet (snapplås). Flintlåsen tok så over, og ble brukt frem til perkusjonslåsen kom på første del av 1800-tallet. Da brukte man en tennhette istedenfor krutt til å antenne kruttet bak prosjektilet. Dette gjorde ladingen lettere, og muligheten for å kunne skyte fortere. På 1500-tallet oppfant man papirladningen, der man hadde ferdigpakket krutt og kule i en papirpakke, som gjorde at ladingen gikk fortere. Man bet av tuppen på pakningen, helte det ferdig målte kruttet i løpet, og satte kula i løpet, istedenfor å måtte måle opp kruttmengden manuelt for hvert skudd. I 1847 oppfant Claude-Étienne Minié Minié-kula, en sylinderformet kule som var hul i bakkant. Innhulingen gjorde at kanten bak på kula ekspanderte når kruttet brant, og kula fikk bedre grep i rillene, og tettet bedre mot kruttgassene slik at de ikke gikk forbi kula. Dermed fikk man bedre hastighet og presisjon på kula.

På midten av 1800-tallet kom patronen, hvor man hadde både prosjektil, krutt og tennladning i en enhet, samlet i en hylse. Dette gjorde nå til at man kunne skyte enda fortere, og med repetergevær kunne man skyte opptil ni skudd i minuttet effektivt. Ved overgang fra svartkrutt til røksvakt krutt på slutten av 1800-tallet har ammunisjonen til skytevåpen forandret seg lite. I dag bruker alle vanlige, moderne skytevåpen patroner.

Eksterne lenker

rediger