Oppklaring

Oppklaring, eller rekognosering, er undersøkelse ved fysisk observasjon for å skaffe opplysninger om fiendtlige styrker, fiendtlige stillinger, terreng og lignende.

Amerikanske marineinfanterister på oppklaringsøvelse.
En tysk oppklaringsvogn

Eksempler på oppklaring er patruljering med tropper, skip eller luftfartøyer, eller ved å sette opp skjulte observasjonsposter. Oppklaring kan også utføres med rekognoseringssatellitter og ubemannede luftfartøyer. I tidlige tider falt denne oppgaven ofte på lette tropper, som romernes velites eller lette rytteravdelinger.

Oppklaring er en fundamental taktikk for å frembringe et etterretningsbilde, og er avgjørende for framrykking og videre handling.

Spesialoppklaring er en form for oppklaring som innebærer bruk av ukonvensjonelle metoder og styrker. Spesialoppklaring regnes som en av hovedformene for spesialoperasjoner.

Oppklaring er mye brukt av styrker i framrykking, for eksempel ved bruk av stridsvogner og bakkestyrker. Disse har gjerne egne tropper som sørger for oppklaringen.

NorgeRediger

Oppklaringseskadronen i Brigaden i Nord-Norge var den første oppklaringsavdeling i Norge i moderne tid.

I Norge driver disse gruppene med oppklaring spesielt