RECSYR var en internasjonal marineoperasjon til støtte for fellesoperasjonen mellom Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen og De forente nasjoner for å fjerne kjemiske våpen fra Syria. Operasjonen varte fra desember 2013 til juli 2014.

RECSYR-flåte på veg fra Syria til Kypros med kjemiske våpen i februar 2014. I spissen seiler kommandoskipet «Esbern Snare», mens KNM «Helge Ingstad» og HMS «Montrose» flankerer de to sivile skipene, MS «Ark Futura» og MS «Taiko».

Fellesoperasjonen ble til på grunnlag av Sikkerhetsrådets resolusjon 2118 om destruksjon av Syrias kjemiske våpen.[1]

Oppdraget rediger

RECSYR hadde i oppdrag å frakte kjemiske stridsmidler ut fra havnebyen Lattakia i Syria. Arbeidet startet i desember 2013. Den første lasten ble brakt ut sjøvegen i januar 2014.[2] De kjemiske stoffene ble fraktet til kommersielle destruksjonsanlegg i Finland, Storbritannia og USA og til det amerikanske marinefartøyet MV «Cape Ray».[3]

I april 2014 meldte OPCW og FNs fellesoperasjon at 92,5 % av de kjemiske stridsmidlene enten var brakt ut av Syria eller ødelagt i landet.[4] Den 23. juni 2014 ble det meldt at siste last med våpen hadde gått ut fra Lattakia,[5] og at det gjenværende av de oppgitte kjemiske stridsmidlene var fjernet.[6]

Disse ble senere destruert i Finland og USA.[7]

Flotiljeadmiral Torben Mikkelsen fra Danmark var den første styrkesjef for den dansk-norsk-britiske styrken. Kommandør Bjørn-Erik Marthinsen fra Norge var nestkommanderende og midlertidig styrkesjef fra 4. til 20. mai, da den danske flotiljeadmiral Steen Engelbrecht Pedersen overtok.[8]

Fartøy og andre styrker rediger

Danmark rediger

Norge rediger

Storbritannia rediger

  • Duke-klassen: F236 «Montrose» (januar 2014–24. februar 2014)
  • Daring-klassen: D34 «Diamond» (24. februar 2014–juli 2014)

Russisk-kinesisk styrke rediger

Sivile skip rediger

Andre styrker rediger

Kystvakten, Minedykkerkommandoen, Kystjegerkommandoen, Taktisk båtskvadron, KNM Tordenskjold, Marinens logistikkvåpen og Fregattvåpenet bidro med personell. I det norske bidraget tjenestegjorde til sammen 523 soldater.[10] 43 sivile ble belønnet med medalje for innsatsen i RECSYR.[11]

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger