FNs sikkerhetsråd

FNs handlingsorgan

FNs sikkerhetsråd er ifølge FN-pakten FNs handlingsorgan, og er det organet med mest makt innen hele FN, ettersom det kun er Sikkerhetsrådet som kan utsende fredsbevarende styrker. Alle medlemsland må følge rådets vedtak. Stormaktene USA, Frankrike, Kina, Russland og Storbritannia er faste medlemmer med vetorett og kan forhindre foreslåtte vedtak.

FNs sikkerhetsråd
engelskUnited Nations Security Council
franskConseil de sécurité des Nations unies
Grunnlagt1945
SystemFN
Kammerhovedorgan i De forente nasjoner, råd
Seter15
MøtestedFN-bygningen
Nettstedhttps://www.un.org/securitycouncil

Salen der sikkerhetsrådet møtes, i FN-bygningen i New York.
Barack Obama leder et møte i FNs sikkerhetsråd 24. september 2009.

Formannsskapet i Sikkerhetsrådet rullerer hver måned mellom rådets medlemmer.

Forløper rediger

Folkeforbundet hadde et tilsvarende råd, som tok de fleste beslutningene. Dette rådet bestod av fem permanente medlemmer (Storbritannia, Frankrike, Italia, Japan og Tyskland) og et varierende antall (først fire, siden seks og ni) valgte medlemmer.

Vetoretten rediger

Når det gjelder rene prosedyrespørsmål, spørsmål om hvordan rådet skal jobbe, kreves det ni stemmers flertall. I alle andre saker kreves det også at ingen av de faste medlemmene stemmer mot. Det er dette som er kjent som vetoretten.[1]

Kina, Russland, Frankrike, Storbritannia og USA må enten stemme for, eller avstå fra å stemme, dersom en resolusjon skal gå gjennom.

Møtesalen rediger

 
Utsnitt av Per Kroghs bilde for enden av rommet. Figurene på bildet minner om Krogh og hans kone.[2]

Sikkerhetsrådet har et eget møterom i FN-bygningen. Rommet var Norges bidrag til FN-bygget og ble utformet av Arnstein Arneberg. Per Krohg malte veggdekorasjonen.[2]

Utvidelse rediger

Det har vært diskutert å utvide antall permanente medlemmer. De landene som har markert seg med de sterkeste kravene om fast sete, Japan og Tyskland, er FNs andre og tredje største netto bidragsytere. Tyskland er også den nest største bidragsyteren av tropper til FN-operasjoner etter USA. Kansler Gerhard Schröder sa i august 2004 rett og slett: «Tyskland har rett til et sete».

Tidligere generalsekretær Kofi Annan ba sine rådgivere om å fremme et forslag til hvordan FNs struktur kan reformeres. En foreslått løsning er å utvide antallet faste medlemmer av sikkerhetsrådet med fem, til å inkluderere Japan, Tyskland, India, Brasil og et afrikansk land. I september 2004 undertegnet disse fire landene en felles uttalelse hvor de gjensidig støtter hverandres krav om fast plass. Storbritannia og Frankrike erklærte at de støtter dette kravet.

Noen land, bl.a. Italia og Nederland, ønsker et felles europeisk sete. Men siden det er lite sannsynlig at Storbritannia og Frankrike ønsker å gi opp sine egne seter, bør Tyskland, som er et mye større land, også få et sete, ifølge den tyske utenriksministeren.

Medlemsland rediger

Faste medlemsland rediger

Rullerende medlemsland rediger

Valgt for perioden 2019–2020

Valgt for perioden 2020–2021[4]

Valgt for perioden 2021–2022:[5][6]

Valgt for perioden 2022–2023:[7]

Valgt for perioden 2023–2024:

Norge rediger

Norge har vært medlem av Sikkerhetsrådet fem ganger, i periodene 19491950, 19631964, 19791980, 20012002 og 20212022.[8][9] FNs generalforsamling valgte i sitt møte 17. juni 2020 Norge som medlem av sikkerhetsrådet for perioden 2021–2022.[10]

Norge hadde sist formannskapet i Sikkerhetsrådet i mars 2002, og arbeidet ble ledet av ambassadør Ole Peter Kolby.[11] Dessuten har Norge i en årrekke stilt militære styrker til rådighet for FNs fredsbevarende styrker som er underlagt Sikkerhetsrådet.

Presidentskap 2023 rediger

Presidentskap i 2023
Månd Land[12]
Januar   Japan
Februar   Malta
Mars   Mosambik
April   Russland
Mai   Sveits
Juni   De forente arabiske emirater
Juli   Storbritannia
August   De forente arabiske emirater
September   Albania
Oktober   Brasil
November   Kina
Desember   Ecuador

Se også rediger

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger