Åpne hovedmenyen

Marinens logistikkvåpen

sjøforsvarets forsyningstjenester

Marinens logistikkvåpen skal støtte Sjøforsvarets kampfartøy og landavdelinger i daglig drift, under øvelser og operasjoner.

Våpenet står for sanitet, teknisk vedlikehold, drivstoff, ammunisjon, proviant, forbruksmateriell, re­servedeler og tjenester innen økonomi og ledelse. Oppdraget er å gi Marinen økt tilgjengelighet og utholdenhet gjennom å utføre logistikk­operasjoner der kampfartøyene befinner seg.  

Operasjonskonseptene er derfor basert på mo­bilitet og fleksibilitet.[1] Under lengre øvelser og skarpe operasjoner vil våpenet bli forster­ket med personell fra Forsvarets logistikkorganisasjon.

FartøyRediger

Logistikkvåpenets hovedfartøy er KNM «Maud» som kan bistå Marinens kamp­fartøyer med blant annet drivstofftilførsel. I tillegg er kystvaktfartøyene KV Olav Tryggvason og KV Magnus Lagabøte overført til Marinen.[2]

Våpenet bistår videre under operasjoner som krever støtte fra undervannsfarkoster, blant annet ved bruk av Sjøforsvarets sp­esialfartøy for dype undervannsoperas­joner, KNM Tyr. Tyr, som offisielt betegnes som et minekontrollfartøy, samarbeider med sivile instanser i søk- og rednings­operasjoner. Fartøyet er blant annet utsty­rt med en fjernstyrt miniubåt (ROV) med gripearm som kan hente opp objekter fra havbunnen.

I tillegg til skoleskipet Kvarven, drifter og vedlikeholder Marinens logistikkvåpen også kongeskipet Norge og har ansvaret for å bemanne fartøyet. KS Norge blir brukt av kongefamilien til offisielle representas­jonsoppgaver og private turer i inn- og utland.​

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger