Forsvarssjefen

øverste militære leder i Norge

Forsvarssjefen (forkortet FSJ) er etatssjef for Forsvaret og fungerer som regjeringens nærmeste fagmilitære rådgiver.[1] Forsvarssjefen er direkte underlagt Forsvarsdepartementet og støttes av Forsvarsstaben.

Forsvarssjefen
[[fil:|center||frameless]]
Sittende
Eirik Kristoffersen

siden 2020
Typeforsvarssjef
VirkeområdeNorge
ResidensAkershus festning
Utpekes avKongen i statsråd
Etablert1940
Første
embedsholder
Otto Ruge
UnderlagtNorges forsvarsminister
Flagg
Nettsted https://forsvaret.no/

Forsvarssjefen har siden 1972 hatt grad av general eller admiral. Før 1972 var det bare kongen, landets øverstkommanderende, som hadde slik grad.

Kvalifiserte kandidater til embedet som forsvarssjef er alle to- og trestjerners generaler eller admiraler som ikke går av for aldersgrensen innen to år etter tiltredelse.[2]

Oppgaver Rediger

 • Forsvarssjefen er Norges høyeste militære embetsmann og regjeringens og forsvarsministerens nærmeste militære rådgiver i fred og krig. Han har ansvaret for Forsvarets virksomhet i samsvar med oppdrag og retningslinjer gitt av Kongen i statsråd og forsvarsministeren
 • Forsvarssjefen er Norges representant i NATOs militærkomité
 • Forsvarssjefen er delegert alminnelig kommando over Forsvaret
 • Etter Forsvarsdepartementets bestemmelser kan forsvarssjefen gi direktiver til forvaltningsorganer og fellesinstitusjoner under Forsvarsdepartementet
 • Forsvarssjefen er ansvarlig for at det militære forsvar av Norge er planlagt og forberedt i samarbeid med allierte militære myndigheter. Han er ansvarlig for beredskaps- og mobiliseringsforberedelser i Forsvaret og skal følge med i den tilsvarende virksomheten i sivile organer. Han skal medvirke til at militære og sivile planer samordnes og at de på beste måte bidrar til Norges totale forsvar
 • Forsvarssjefen er ansvarlig for Etterretningstjenesten
 • Forsvarssjefen er ansvarlig for sikkerhetstjenesten i Forsvaret
 • Forsvarssjefen ivaretar arbeidsgiveransvaret for personell i Forsvarets militære organisasjon
 • Forsvarssjefen er høyeste disiplinærmyndighet i Forsvaret

Forsvarets militære organisasjon Rediger

Forsvarets militære organisasjon (FMO) er de organisasjonsenheter som er underlagt forsvarssjefen.[trenger referanse]

Historie Rediger

Stillingen som forsvarssjef som leder av Forsvarets overkommando ble opprettet under felttoget i Norge i 1940. Formålet var å ha en leder for hele Forsvaret.[3]

Fra 1857 til 1940 ble den tilsvarende stillingen betegnet generalstabssjef og var sjef for Generalstaben (som eksisterte 1814–1940), med unntak av perioden 1930–1933 da Generalstaben ble ledet av kommanderende general.[trenger referanse]

Liste over forsvarssjefer Rediger

 
Forsvarssjefens heraldiske våpen
Navn Forsvarsgren Fra dato Til dato
Generalmajor Otto Ruge   Hæren 18. mai 1940 9. juni 1940
Ubesatt
(de facto Generalmajor Carl Gustav Fleischer)
  Hæren 10. juni 1940 22. februar 1942
Generalmajor Wilhelm von Tangen Hansteen   Hæren 23. februar 1942 30. juni 1944
Kronprins Olav (general)   Hæren 1. juli 1944 15. juli 1945
Generalløytnant Otto Ruge   Hæren 16. juli 1945 31. desember 1945
Kontreadmiral Elias Corneliussen   Sjøforsvaret 1. januar 1946 31. mai 1946
Generalmajor Halvor Hansson   Hæren 1. juni 1946 31. juli 1946
Generalløytnant Ole Berg
(som sjef over Forsvarsstaben)
  Hæren 1. august 1946 31. oktober 1955
Generalløytnant Finn Lambrechts
(som sjef over Forsvarsstaben)
  Luftforsvaret 1. november 1955 8. desember 1956
Generalløytnant Bjarne Øen
(som sjef over Forsvarsstaben)
  Luftforsvaret 10. januar 1957 31. desember 1962
Generalløytnant Bjarne Øen   Luftforsvaret 1. januar 1963 31. desember 1963
Viseadmiral Folke Hauger Johannessen   Sjøforsvaret 1. januar 1964 31. desember 1972
General Herman Fredrik Zeiner-Gundersen   Hæren 1. februar 1972 20. mars 1977
General Sverre B. Hamre   Hæren 21. mars 1977 30. juni 1982
General Sven Hauge   Luftforsvaret 1. juli 1982 30. juni 1984
General Fredrik Bull-Hansen   Hæren 1. juli 1984 31. august 1987
General Vigleik Eide   Hæren 31. august 1987 5. september 1989
Admiral Torolf Rein   Sjøforsvaret 5. september 1989 31. oktober 1994
General Arne Solli   Hæren 31. oktober 1994 30. april 1999
General Sigurd Frisvold   Hæren 1. mai 1999 31. mars 2005
General Sverre Diesen   Hæren 1. april 2005 30. september 2009
General Harald Sunde   Hæren 1. oktober 2009 19. november 2013
Admiral Haakon Bruun-Hanssen   Sjøforsvaret 19. november 2013 17. august 2020
General Eirik Kristoffersen   Hæren 17. august 2020.[4]

Referanser Rediger

 1. ^ Instruks for forsvarssjefen
 2. ^ [1]
 3. ^ Norge (1945). Samling av provisoriske anordninger, kgl. res. m.v: 1940-1945. London: Departementet. 
 4. ^ Losnegård, Aleksander (12. mai 2020). «Generalmajor Eirik Kristoffersen (50) blir ny forsvarssjef». NRK. Besøkt 12. mai 2020. 

Fotnoter Rediger

 1. Fra 1946 til 1962 hadde Norge ingen forsvarssjef, men i denne perioden ble funksjonen utført av sjefen for Forsvarsstaben.
 2. Admiral fra 1970.