Generalstaben (Norge)

(Omdirigert fra «Generalstaben»)

Den norske generalstaben ble opprettet 22. mai 1814 og opprettholdt videre under hærordningsplanen av 1817. Etter unionen med Sverige ble generalstaben fram til 1853 ledet av generaladjutanten for Den norske armé. Senere overtok Armékommandoen.

Generalstaben fikk egen sjef ved kongelig resolusjon 14. november 1857. Dette var en tilstand som varte fram til 1940, med unntak av årene 19301933. I den perioden lå generalstaben under kommanderende general.

Generalstaben hadde en rekke inndelinger opp gjennom tidene. En kongelig resolusjon 13. juni 1900 delte generalstaben inn i fem avdelinger: A. Sjefsekspedisjon. B. Generalkvartermesteravdeling. C. Mobiliseringsavdeling. D. Taktisk-administrativ avdeling. E. Topografisk avdeling. Dette ble endret ved en annen resolusjon 19. januar 1912. Da ble organiseringen med et adjudantur (senere sjefsekspedisjon) og fire avdelinger, kalt Avdeling I, Kommunikasjonsavdelingen (overtok for generalkvartermesteravdelingen); Avdeling II, Mobiliseringsavdelingen; Avdeling III, Den administrative avdeling (overtok Taktisk-administrativ avdelings saker) og Avdeling IV, Den topografiske avdeling. Fra 11. september 1915 ble det opprettet en etterretningsavdeling som ble lagt under Den topografiske avdeling. Denne ble i 1937 omdøpt til Utenriksavdelingen.

I 1940 opphørte generalstaben å eksistere. Senere overtok Forsvarets overkommando oppgavene.

Norske generalstabssjefer

rediger
Navn
Fra dato:
Til dato:
Generalløytnant Johannes Klingenberg Sejersted 22. mai 1814 2. mars 1815
General Frederik Wilhelm Bruenech Stabell 2. mars 1815 24. juni 1828
Generalmajor Carl Frederik Ferdinand Wilhelm Albrecht Kaltenborn 24. juni 1828 1. mars 1832
Generalmajor Johan Henrik Spørck 29. august 1832 10. juli 1847
General Ferdinand Carl Maria Wedel-Jarlsberg (fungerende) 10. juli 1847 3. september 1850
Generalløytnant Hans Glad Bloch (fungerende) 5. september 1850 3. desember 1853
Generalløytnant Hans Glad Bloch 3. desember 1853 14. november 1857
Generalløytnant Theodor Christian Anthon Broch (fungerende) 10. september 1856 5. mars 1857
Generalløytnant Harald Nicolai Storm Wergeland 14. november 1857 28. september 1860
Generalmajor Christopher Anker Bergh Lundh 16. januar 1861 4. oktober 1865
Generalmajor Johan Didrik Schlømer Beichmann 1. september 1866 8. januar 1872
Generalmajor Christian Semb Grimsgaard 9. mars 1872 16. september 1882
Oberst Carl Georg With 16. september 1882 1. januar 1894
Generalmajor Otto Ludvig Nyquist 20. januar 1894 25. august 1894
Generalmajor Hans Peter L’orange 27. oktober 1894 10. juli 1899
Generalmajor Hakon Bernhard Hansen 11. juli 1899 17. mars 1914
Generalmajor Oscar Sigvard Julius Strugstad 1. april 1914 1919
Generalmajor Ivar Bauck 7. juli 1919 1930
Generalmajor Kristian Kristiansen Laake 1931 1933
Oberst Otto Ruge 1933 1938
Oberst Rasmus Larsen Hatledal 1938 1940
Oberst Halvor Hansson 4. mai 1940 juni 1940

Litteratur

rediger