General

høy militær grad innen land- og luftforsvar
For tobakksproduktet snus, se General (snus)

General er i de fleste land den høyeste offisersgraden i hæren, i noen land også i flyvåpenet. Den tilsvarende tittelen i sjøbaserte militære styrker (mariner) er admiral. Begrepet general (og admiral) brukes på to måter: Som en generisk tittel for alle generalsgradene (generalmajor, generalløytnant, general – som tilsvarer kontreadmiral, viseadmiral og admiral), og som en bestemt grad, den høyeste generalsgraden (også kalt «virkelig general» eller «full general», tilsvarende «virkelig admiral» eller «full admiral»).

Norges forsvarssjef fra 1994 til 1999 Arne Solli med generals distinksjoner

I noen land finnes eller fantes det høyere generals- og admiralsgrader. Flere land har eller har hatt grader som feltmarskalk (også kalt generalfeltmarskalk), som var plassert over general og gjerne politisk utnevnt, og flåteadmiral og storadmiral. I Tyskland hadde man også en grad kalt generaloberst, plassert over general, men under generalfeltmarskalk. Graden generalfeltmarskalk ble bare tildelt i krigstid.

NorgeRediger

I Norge var det frem til 1972 bare kongen som ble utnevnt til full general (og admiral), mens generalløytnant (og viseadmiral) var den høyeste graden tildelt aktivt tjenestegjørende offiserer. I praksis var det sjelden offiserer ble utnevnt til høyere grader enn generalmajor eller kontreadmiral, og selv forsvarssjefen var i flere år normalt generalmajor eller kontreadmiral. Fra 1972 har også Forsvarssjefen blitt utnevnt til full general eller admiral. I Norge innehas den fulle generalsgraden i dag av kongen, kronprinsen, fungerende forsvarssjef og tidligere forsvarssjefer. Kongen som ifølge Grunnloven har «høieste Befaling» over Forsvaret, samt kronprinsen, innehar i posisjon av dette alltid høyeste grad i samtlige forsvarsgrener, og er dermed som de eneste både general og admiral i henholdsvis Hæren, Luftforsvaret, Heimevernet og Sjøforsvaret.

Full general symboliseres i Norge med fire stjerner på gullfarvet bakgrunn, full admiral med en bred og tre smale striper med kommandoløkke på ermet, og fire stjerner med anker på gullfarvet bakgrunn på skulder. Før 1982 ble den øverste generalsgraden symbolisert med tre stjerner på gul-(gull)farvet bakgrunn, og øverste admiralsgrad med en bred og to smale striper med kommandoløkke på ermet, eller tre stjerner med anker på gullfarvet bakgrunn på skulder.

Grad under:
Generalløytnant

Hæren og Luftforsvaret
Militære grader

Grad over:
(ingen i Norge)

Grad under:
Viseadmiral

Sjøforsvaret
Militære grader

Grad over:
(ingen i Norge)

 
General Douglas MacArthur i 1945

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger