Feltmarskalk er i noen land den høyeste militære graden, over general. I Tyskland og noen andre land er den tilsvarende graden kalt generalfeltmarskalk.

Den britiske feltmarskalken Frederick Sleigh Roberts
Edward, hertug av Kent i uniform med feltmarskalks distinksjoner

Graden feltmarskalk benyttes kun av landstyrker (mens generalfeltmarskalk også ble brukt av det tyske flyvåpenet). Motstykket i noen flyvåpen er flyvåpenmarskalk, mens i mariner tilsvarer graden flåteadmiral, storadmiral eller lignende. Som den høyeste graden, kun ansvarlig overfor landets hersker, har utnevnelser til feltmarskalk ofte vært gjort av politiske like mye som militære grunner, og ikke sjelden som en måte å offentlig belønne en dyktig general.

Se også rediger

Kilder rediger