Lov om militær disiplinærmyndighet (korttittel: militære disiplinærlov) er en norsk lov som regulerer bruk av disiplinærstraff – refselse – i Forsvaret.[1]

Disiplinærloven
TypeLov
VirkeområdeNorge
MyndighetForsvarsdepartementet
Vedtatt20. mai 1988
I kraft1. januar 1989
Nettsidelovdata.no

Militære disiplinærlov ble vedtatt 20. mai 1988 og trådte i kraft 1. januar 1989. Den gir hjemmel til forskrift om disiplinærreglement for Forsvaret og militært arrestreglement.[2]

Loven fastsetter at den som overtrer eller forsømmer militære tjenesteplikter som følger av lov, reglement, instruks, direktiv, forskrift eller rettmessig ordre, kan refses disiplinært. Det samme gjelder den som overtrer eller forsømmer seg mot militær skikk og orden. Refselse kan også ilegges den som gjør seg skyldig i borgerlig straffbare forhold på militært område, overfor militært personell eller mot eller ved bruk av militært materiell.

Refselse kan ilegges i form av arrest (frihetsberøvelse) inntil 20 dager, frihetsinnskrenkning, bot, streng irettesettelse i nærvær av flere befal eller menige, eller simpel irettesettelse i enerom eller i tjenestlig skriv.[3]

Det følger av loven at enhver offiser som fører kompanisjefs eller tilsvarende eller høyere kommando, har myndighet til å ilegge refselse.[4]

Loven har særregler som gjelder i krigstid, som blant annet utvider refselsesmidlet arrest til 60 dager og innskrenker klageadgangen.[5]

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger