Region (forband)

En krigsskueplass, også kalt region eller krigsteater, er et stort forband i en hær, bestående av to eller flere armégrupper og i utgangspunktet selvforsynt på ubestemt tid. Avdelingssymbolet er XXXXXX. En krigsskueplass har vanligvis ansvaret for alle militære operasjoner i et bestemt geografisk område, og inkluderer gjerne flere fronter. Området avgrenses som regel av kontinenter eller hav. For å kunne identifisere flere krigsskueplasser i én konflikt må minst ett av de deltagende landene kjempe på flere krigsskueplasser; ellers blir hvert område regnet som en adskilt krig. Betegnelsen har blant annet vært brukt under annen verdenskrig, som hadde minst tre krigsskueplasser: Europa, Stillehavet og Afrika. Blant forbandene i den konflikten var North African Theater of Operations, European Theater of Operations og China Burma India Theater.

Ordet krigsteater kan også brukes generelt om slagfelt eller krigsskueplass, det vil si et sted der en kan se krigsbegivenheter.

En region kan ha alt fra 240 000 soldater til flere millioner.