Et korps er et stort forband i en hær. Korps navngis vanligvis med et nummer (romertall, for eksempel XVIII luftbårne korps) eller en beskrivende tittel (for eksempel Afrikakorpset). Et korps har vanligvis rundt 30 000 soldater, består av to eller flere divisjoner og anføres av en generalløytnant.

Slik markeres ett korps på feltkartet