En brigade er en større militæravdeling (forband), ofte bestående av flere bataljoner eller regimenter. Brigadene er ikke fastsatt i størrelse, men norsk standard tilsier gjerne rundt 3000–6000 soldater. Ordet kommer ifra det italienske ordet brigata (strid). Man skiller mellom selvstendige og uselvstendige brigader. En selvstendig brigade har underlagt de støttefunksjoner den trenger selv av logistikk, artilleri og annen støtte. En uselvstendig brigade trenger en (divisjon) overbygning som kan bidra med støtte.

Slik markeres en brigade på feltkartet
En amerikansk infanteribrigade med rundt 3 200 mannskaper, delt inn i åtte grupper på bataljons størrelse

Den amerikanske Norway Air-Landed Marine Ground Task Force (NALMAGTF) er et forhåndslagret utstyrslager på brigadenivå. Hvert tredje år holdes øvelsen Battle Griffin for å øve dette utstyret.