Nordby (Ås)

Nordby i Ås

Nordby er et kirkesogn nord i Ås kommune i regionen Follo i Akershus. Nordby har et samlet flateinnhold på 30 kvadratkilometer. Sognets 5000 innbyggere er hovedsakelig bosatt i tilknytning til to tettsteder, Togrenda/Sjøskogen ved Vinterbro (2800 innbyggere) og Solbergskogen/Tamburbakken/Nygårdsåsen (ca. 1400 innbyggere) vest for Ski sentrum.

Nordby kirke

Det er også en del bosetting ved jordbruksområdene i søndre halvdel av sognet, mens nordre del av sognet i hovedsak er dekket av skog. I vest grenser Nordby mot Bunnefjorden med tilrettelagte arealer for badeliv og friluftsaktiviter ved Breivoll (365 dekar grøntområder og 1,5 km strandlinje).

I Nordby finnes 4 skoler (Nordby skole, Sjøskogen skole og Solberg skole på 1. – 7. trinn og Nordbytun ungdomsskole). Nordby har eget idrettslag, Nordby idrettslag, med mange idretter (fotball, håndball, innebandy, vannpolo, ski, idrettsskole, freestyle (dans), trampett og innebandy). Nordby har egen svømmehall, idrettshall, kunstgressbane og flere fotballbaner i området ved Nordbytun og Nordby skole. Det finnes også speidergruppe, skolekorps og andre tiltak for barn og unge.

Nordby kirke er en langkirke fra 1826 med 175 plasser. E18 og E6 krysser Nordby ved Vinterbro, som er det eneste sted hvor de to veiene fysisk er samme vei. E6 går gjennom Nordby i Nordbytunnelen og E18 passerer da Vinci-broen øst for Nordby kirke ved Nygårdskrysset. Da Vinci-broen er en gangbro i nedskalert versjon etter tegning av Leonardo da Vinci. Kollektivtrafikken er bussbasert med times- eller halvtimesruter mot Ski, Oslo, Drøbak og Mysen. Det er merkede gang- og sykkeløyper i traseen til den Fredrikshaldske kongevei og gamle Mossevei (Tusenfrydruta) gjennom bygda. Det er mange funn fra Mellom- og Sen-mesolitikum (eldre steinalder) i bygda, spesielt ved Sjøskogen (Nøstvet) og Vinterbro næringspark.