En speidergruppe er en lokalgruppe i en speiderkrets under et speiderforbund.

Norge rediger

I Norge finnes to speiderforbund: Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund. Det eksisterer også frittstående studenspeidergrupper i noen av universitetsbyene. I dag er det kun Trondheim studentspeidergruppe som er aktive av de frittstående gruppene.

Speiderne i hver gruppe er delt inn i patruljer med ca. fem til ti medlemmer i hver. Mye av arbeidet foregår i patruljene og blir ledet av patruljeføreren og patruljeassistenten, som oftest de to eldste og mest erfarne av patruljemedlemmene.

Speidergruppene i et forbund er delt inn i kretser, alt etter hvilken region eller landsdel de hører til. I Norges speiderforbund vil også noen grupper tilhøre et korps. Disse har tilknytning til et kirkesamfunn i tillegg. Det betyr at korpsgrupper er knyttet til krets og forbund i tillegg til korpset. For eksempel Metodistkirkens Speiderkorps.

Autoritetsdata