Patruljefører også kalt Peff, er i en speidergruppe leder for en patrulje, som de fleste speidergrupper er delt inn i. Patruljen, har ofte dyrenavn, og inneholder alt fra 2-10 speidere. Til hjelp har patruljeføreren en patruljeassistent (ass). Patruljeføreren er ofte den mest erfarne og har gjerne gode lederegenskaper, og er kanskje derfor utplukket til å ha denne rollen. Patruljeføreren er også med på og planlegge turer, sammen med lederne i speidergruppen.

Autoritetsdata