Kvinnherad

kommune i Vestland fylke i Norge

Kvinnherad er en kommune i Vestland fylke. En del av Kvinnherad ligger på vestsiden av Hardangerfjorden, og grenser der til Kvam og Bjørnafjorden. Øst for fjorden grenser den til Ullensvang i nord og øst og Etne i øst. Den har Hardangerfjorden og Husnesfjorden mot vest og Skånevikfjorden mot sør. Over fjorden ligger Vindafjord, Stord og Tysnes. Kvinnherad ligger i landskapet Sunnhordland og inngikk i Hordaland fylke til sammenslåingen til Vestland fylke i 2020.

Kvinnherad

Våpen

LandNorges flagg Norge
FylkeVestland
Statuskommune
Innbyggernavnkvinnhering
Adm. senterRosendal
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

1 090,75 km²[2]
1 042,67 km²[1]
48,08 km²[1]
Befolkning13 058[3] (2023)
Bef.tetthet12,52 innb./km²
Antall husholdninger5 621
Kommunenr.4617
Nettsidenettside
Politikk
OrdførerVegard Bjørnevik (Høyre) (2023)
Kart
Kvinnherad
59°55′41″N 6°02′13″Ø

Tettsteder i Kvinnherad kommune - kart fra Statistisk sentralbyrå
Halsnøya.
Rosendal Kvinnherad kyrkje
ca. 1250.
Baroniet Rosendal med den berømte rosehagen i forgrunnen.
Husnes.

Geografi

rediger

Areal og landformer

rediger

Etter grenseregulering mot Jondal har kommunens areal blitt litt mindre: Totalt areal er 1090,72 km². Kommunen har 46,25 km² innsjøer, 0,81 km² er elver, 9,27 km² består av myr, 408,44 km² er skogkledd, 25,44 km² er dyrket mark, 3,61 km² er by- og tettbebyggelse, 0,84 km² er industriområder, og 0,67 km² annet (veier etc.).[4] Kvinnherad er en stor jordbrukskommune, særlig innen husdyrhold.

Tettsteder

rediger

Tettsteder, med innbyggertall per 1. januar 2023[5]:

Steder i Kvinnherad

rediger

Husnes

rediger

Husnes er regionsenter i Vestland fylke og er handels- og skolesenter i kommunen, og har den største befolkningstettheten. Her ligger Hydro Husnes, tidligere SØRAL (Sør-Norge Aluminium A/S), som er en stor arbeidsplass. Bedriften har også Nord-Europas lengste bygning.

Halsnøya

rediger

Halsnøya er den mest folkerike øya i kommunen. Den var tidligere den mest folkerike øya på Vestlandet uten fastlandsforbindelse. Halsnøya har flere attraksjoner, som Halsnøy kloster (Sunnhordland museum) som man kjører forbi på vei til Ranavik (ferjeforbindelse til Skjersholmane, Stord). I dag har øya fastlandsforbindelse via den undersjøiske Halsnøytunnelen.

Hatlestrand

rediger

Det er rundt 450 innbyggere på Hatlestrand og hovednæringer er jordbruk, fiskeoppdrett, turisme og industri. Hatlestrand ligger mellom bygdene Ølve, Mundheim og Varaldsøy. Hatlestrand er inngangsporten til Kvinnherad. Ferja fra Gjermundshamn går til Årsnes på fastlandsida. Det er nettopp kommet ny gang og sykkelsti ved Hatlestrand.

Mauranger

rediger

Mauranger er et stort område i Kvinnherad som ligger rundt Maurangerfjorden. Her ligger den kjente Furebergsfossen. Riksvei 551 går via Mauranger og fortsetter inn i en av Norges lengste tunneler, Folgefonntunnelen mot byen Odda. Fra Nordrepollen går den 10,4 km lange Jondalstunnelen (åpnet 07.09.12) til nabokommunen Jondal.

Rosendal

rediger

Rosendal er administrasjonssenter i kommunen, og har også en sentral rolle i turistsammenheng. Her ligger Baroniet Rosendal, Folgefonna nasjonalparksenter, skipsbyggingsmuseum og steinpark. Det avholdes årlig forskjellige tilstelninger som musikkfestival, matfestival, fjellstreif, med flere.

Varaldsøy

rediger

Varaldsøy er en tidligere selvstendig kommune i Hordaland fylke. Fra 1837 var Varaldsøy en del av Strandebarm formannskapsdistrikt. Varaldsøy er den største øya i Hardangerfjorden med 45,4 kvadratkilometer. Fylkesvei 126 (Hordaland) går fra ferjekaia til Gjuvsland. På veien kan en svinge nord til Øyarhavn. Der er det rester fra gammel gruvedrift, mens det nå er oppdretsnæringa som rår i Øyarhavn. Vestsida har vei fra ferjekaia via Trå til Sandvik. Øya har fergesamband til Årsnes i sør og Gjermundshamn i vest.

Ølve befinner seg mellom Gjermundshamn og Stussvik. I Ølve og på Seimsfoss ligger Umoe Schat Harding A/S, som er en av verdens ledende livbåtprodusenter til handelsflåten og til cruiseskip. Fabrikkene er en viktig arbeidsgiver for befolkningen i området. Her ligger også Ølve Industrier som bidrar med øking av arbeidsplasser i Ølve, videre har ein Ølve- elektro, aldershjem og jordbruk som er hovednæringer i Ølve.

Valen ligger ved sundet som dannes mellom Halsnøya og fastlandet. Valeøya, som er ei halvøy, danner ei god havn. Tidlig på 1900-tallet ble det besluttet å bygge «Asyl», det nåværende Valen sjukehus. Naturen rundt bygda er i dag attraktiv som rekreasjonsområde. I dalen over bygda ligger det flere kunstige dammer som ble bygget i sammenheng med «Asylet» for strømproduksjon. Oppe på fjellet er det utsikt over Sunnhordland.

Folgefonna

rediger

Utdypende artikkel: Folgefonna

 
Bondhusbrea er en utløper fra Folgefonna i Kvinnherad.

Folgefonna er Norges tredje største isbre og ligger på Folgefonnhalvøya i Hardanger og dekker områder i Ullensvang, Etne og Kvinnherad kommuner. Isbreen er den sørligste i Norge.

Breen har et samlet areal på 214 km². Breområdet er tredelt med Nordre Folgefonna (25 km²), Midtre Folgefonna (9 km²) og Søndre Folgefonna (180 km²). Breen har flere utløpere ned mot omliggende dalfører. De mest kjente er Bondhusbreen, Buarbreen og Blomsterskardsbreen. Høyeste punkt er 1644 moh. Istykkelsen er opptil 500 m.

Folgefonna nasjonalpark ble opprettet i 2005, og omfatter et område på 720 km². Fem elver med nedbørsfelt er allerede varig vernet: Æneselva, Furebergselva, Hattebergselva, Mosneselva og Opo.

Historie

rediger
 
Fergekaien på Løfallstrand blir anløpt av M/F «Bjørnefjord». Arkivfoto fra 1975. .

1. januar 1965 ble daværende Kvinnherad kommune slått sammen med Fjelberg kommune, deler av Skånevik kommune (1 189 personer) og deler av Varaldsøy kommune (511 personer).[6] Eid kommune hadde allerede i 1855 blitt en del av Fjelberg. Fra 1. januar 2013 ble grendene Gausvik, Årvik, Årsand og Hesvik med 41 personer etter søknad overført til Jondal kommune.[7]

Kommunen har stor turisttrafikk, og langs Hardangerfjorden finnes flere hoteller, hytteanlegg og det drives gårdsturisme. I fjellet er det særlig Folgefonna og de tilstøtende fjellområdene som er mye besøkt, med utgangspunkt i Mauranger. Hovedkirken i Kvinnherad prestegjeld i Rosendal er fra ca. 1250, Ænes kirke i nord er fra ca. 1200. Begge kirkene er bygd i stein. Baroniet Rosendal i nærheten av hovedkirken var omkring 1870 et av landets største jordegods. De fleste bruk er nå frasolgt. Hovedbygningen fra 1660-årene og en stor prydhage eies av Universitetet i Oslo. Halsnøy kloster, grunnlagt i 1164 av Erling Skakke, med middelalderruiner, hageanlegg og gårdshus i bygdeempire, bygd av stein fra kirkeruinen; avdeling av Sunnhordland Folkemuseum. Eiendommen er et av de største gårdsbruk i fylket. I nærheten ligger Sunnhordland folkehøgskole. Rosendal har et skipsbyggingsmuseum og i Uskedalen ligger Rød bygdetun. Mindre bygdetun finst også på Gjerde i Mauranger samt i Omvikdalen og på Kirkhus.

rediger

Navnet Kvinnherad består av to ledd, der den første delen er den mest interessante. Her er to mulige forklaringer på Kvinn:

  1. Kvinn- kan ha utviklet seg fra «tvinne», ettersom de to elvene Hattebergselva og Melselva tvinner seg sammen i Rosendal, slik det ses på Kvinnherads kommunevåpen.
  2. Kvinn- kan komme av det norrøne ordet kvinde som betyr skypumpe. Fenomenet ses relativt ofte ved Kvinnheradsfjorden. Språklige utviklingslover taler i utgangspunktet imot dette, men man kan ikke helt forkaste teorien.[8]

Se også: Krødsherad og Sauherad

Samfunn

rediger
 
Folgefonntunnelen er 11 137 meter lang og er Norges tredje lengste veitunnel. Den går gjennom fjellet under Folgefonna og forbinder Eitrheim i Ullensvang kommune med Mauranger i Kvinnherad kommune som del av 551.

Nesten hele Kvinnherads befolkning har fastlandsforbindelse. Halsnøya har fått fastlandsforbindelse med Halsnøysambandet. Og i 2008 åpnet Halsnøytunnelen. Fjelbergøy og Borgundøy ønsker også å få fastlandsforbindelse via Halsnøya med Fjelbergsambandet og det samme med Varaldsøy. Fra Kvinnherad går det mange fergesamband, men de viktigste er fergene til Skånevik og Stord. Den kjente Jondalstunnelen vil gå gjennom Mauranger i Kvinnherad.

Kvinnherad deltar i Samarbeidsrådet for Sunnhordland.

Innbyggere og talemål

rediger

Kvinnherad hadde 13 112 innbyggere 1. januar 2009 Kvinnherad har et befolkningstall som vokser, men ikke særlig sterkt. I 2008 økte folketallet med 49 personer. Året før økte det med 31 personer. 24,5 % av befolkningen er 0-17 år, noe som er 1,5 % mer enn landsgjennomsnittet. 5,4 % av befolkningen er eldre enn 80 år. I Kvinnherad er det varierte dialekter. Fra Rosendal og sørover er det Sunnhordlandsk som dominerer. På andre siden av Hardangerfjorden og fra Rosendal og nordover er dialekten mer påvirket av hardangermål. Det er også områder med bergensk bydialekt, men disse ligger helst helt nordvest i kommunen.

Dialektområdene i Hordaland kan deles inn slik:

  • Sunnhordland: Dei fann ikkje sildo
  • Hardanger & Voss: Dai fann ikkje sildæ
  • Nordhordland: Dei fadn ikkje sillæ
  • Bergen: Di fant ikke sil'n

Politikk

rediger

Kommunestyrevalget 2023

rediger
Parti Prosent Stemmer Mandater Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Høyre 26,0 +0,1 1 682 +31 9 3
Arbeiderpartiet 16,2 −5,3 1 048 −326 6 −1 2
Industri- og Næringspartiet 15,0 +15,0 968 +968 5 +5 1
Senterpartiet 14,1 −8,6 913 −539 5 −3 1
Fremskrittspartiet 9,2 +1,4 594 +99 3 1
Sosialistisk Venstreparti 8,3 +8,3 536 −24 3 1
Kristelig Folkeparti 4,9 +0,1 314 +9 2
Miljøpartiet De Grønne 3,7 −0,6 241 −32 1 −1
Venstre 2,7 −0,2 172 −10 1
Andre −1,4 −90
Valgdeltakelse/Total 63,4 % 6 566 35 9
Ordfører: Vegard Bjørnevik (H) Varaordfører: Thea Vaage (Ap)
Merknader: Kilde:[9][10]

Religion

rediger

Utdypende artikkel: Kvinnherad prestegjeld

 
Uskedal kirke

Kvinnherad prestegjeld er et prestegjeld i Sunnhordland prosti i Bjørgvin bispedømme. Det omfatter den nordøstre del av Kvinnherad kommune, og består av sognene Kvinnherad, Åkra, Ænes, Hatlestrand, Ølve, Uskedalen og Varaldsøy.

Hatlestrand sogn ble utskilt fra Kvinnherad sogn i 1885. Det nåværende Husnes prestegjeld var en del av prestegjeldet som Husnes sogn inntil 1968.

Det er 12 kirker i Kvinnherad. Alle har kirkegård.

Aviser

rediger

Det utgis to lokalaviser, Grenda (Rosendal) og Kvinnheringen (Husnes). Begge avisene redigeres på nynorsk.

Elver, fjorder, fjell og vann i Kvinnherad

rediger
 
Furebergsfossen.

Tusenårssted

rediger

Kommunens tusenårssted er tettstedene Rosendal og Husnes. Det var en politisk beslutning og Kvinnherad Sparebank ga midler til utsmykning for å markere tusenårsstedene i disse bygdene. Skulpturer er satt opp på Bankplassen i Rosendal og på Solplassen i Husnes.

Kjente personer fra Kvinnherad

rediger

Vennskapskommuner

rediger
 
Kvinnherad er vennskapskommune med den danske byen Helsinge.

Kvinnherad har tre vennskapskommuner.[11]

Dialekt

rediger

Referanser

rediger

www.kvinnheradguiden.no etter godkjenning fra Vårdal Informasjonsteknologi www.vit.no.

Eksterne lenker

rediger