Kvinnheradsfjorden er en del av Hardangerfjorden som hovedsakelig ligger i Kvinnherad kommune. Den er en fortsettelsen av Husnesfjorden og strekker seg 21 kilometer nordøstover før den deler seg i Øynefjorden og Sildafjorden. Onarheimsfjorden er en sidearm av Kvinnheradsfjorden som strekker seg vestover mot Tysnes.[1]

Fjorden har innløp i sørvest mellom Herøysund i øst og Ånuglo i vest og følger den kommunegrensen mellom Kvinnherad og Tysnes et stykke nordøstover. Rett nord for Ånuglo ligger Onarheimsfjorden på vestsiden. Rett nord for Herøysund ligger to forholdsvis store øyer. Skorpo er den vestligste og videre nordøstover ligger Sniltveitsøy som er 7 kilometer lang. Sør og øst for disse øyene ligger Storsundet og på fastlandssiden av fjorden ligger en rekke bygder og tettsteder. Lengst vest ligger Uskedalen, rett sør for Skorpo, så kommer Dimmelsvik, Seimsfoss og til slutt Rosendal, som er kommunesenteret i Kvinnherad.

Øst for Onarheimsfjorden på nordsiden ligger en bukt som strekker seg 4,5 kilometer nordover. De ytre delene av bukta heter Husavågen, innenfor der ligger Ølvesbukta og helt innerst ligger Hyttevågen. På vestsiden av bukta ligger Ølve og Husa.

Nord for Rosendal ligger Årsnes, og fra der går det ferje over fjorden til Gjermundshavn og Varaldsøy. Skjelnesodden på Varaldsøy stikker sørover i fjorden og deler Hardangerfjorden der i Øynesfjorden går på vestsiden av Varaldsøy og Sildafjorden på sørsiden. Dette markerer også enden på Kvinnheradsfjorden.

Kvinnheradsfjorden fra Snilstveitøy (i venstre halvdel av bildet) og innover til Varaldsøy som splitter fjordløpet i Øynefjorden (vestlige fjordarm) og Sildafjorden. Nede til høyre skimtes tettstedet Dimmelsvik, og i høyre bildekant Seimsfoss og Rosendal. Sett fra Solfjellet mellom Uskedalen og Omvikdalen.

Referanser

rediger
  1. ^ Kvinnheradsfjorden på Norgeskart.no fra Statens kartverk