Ænes

bygd i Kvinnherad kommune

Ænes er en liten bygd ved innløpet til Maurangerfjorden i Kvinnherad kommune i Hordaland, med ca. 120 innbyggere. Ænes har et flott turterreng som er lett tilgjengelig. Viktige næringsveier er turisme, jordbruk og fiskeoppdrett.

Ænes kirke på Ænes