Sunnhordland prosti

prosti i Sunnhordland

Sunnhordland prosti er et tjenestedistrikt i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke. Prosten har sete i Stord hvor Stord kirke er prostikirke.

Stord kirke fra 1857 er prostikirke i Sunnhordland prosti.

Prostiet omfatter kommunene Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes.

Prostiet er inndelt i sogn, som er den minste og grunnleggende enheten i Den Norske kirke. Tidligere var det også inndelt i prestegjeld, men disse ble faset ut på begynnelsen av 2000-tallet. De ansatte i kirken er enten ansatt av sognet gjennom kirkelig fellesråd, eller i prostiet. De fleste prestene er ansatte i prostiet, og har tjenesten sin knyttet til et eller flere sogn.

Historikk rediger

Sunnhordland prosti har sitt opphav i middelalderens kirkeinndeling og Sunnhǫrðaland prófastdœmi. Dette ble antakelig en gang etter reformasjonen delt i Søndre og Nordre Sunnhordland prostier. Disse ble igjen gjenforent fra 1. januar 1972.

Sogn og kirker i Sunnhordland prosti rediger

Etne kommune:

Sveio kommune:

Bømlo kommune:

Stord kommune:

Fitjar kommune:

Tysnes kommune:

Kvinnherad kommune:

Eksterne lenker rediger