Sunnhordland

distrikt i Hordaland

Sunnhordland er et distrikt i den sørvestlige delen av Vestland fylke, som i dag omfatter de syv kommunene Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes. Sunnhordland har 59 167 innbyggere (1. januar 2015)[1] og et samlet areal på 2 860 km². Det utgjør 11,6 % av folkemengden og 18,5 % av arealet i Hordaland fylke. Befolkningsveksten fra 1. januar 2014 til 1. januar 2015 var på 487 innbyggere som utgjør en vekst på 0,8 %. Landsgjennomsnittet var 1,1 %, gjennomsnittet for Hordaland samlet 1,2 %. 50 % av arealet er fjellområder som ligger høyere enn 300 meter over havet. Regionsenteret er byen Stord (tettstedsnavn: Leirvik).

Distrikter i Vestland:

██ Nordfjord

██ Sunnfjord

██ Indre Sogn

██ Ytre Sogn

██ Nordhordland

██ Midthordland

██ Sunnhordland

██ Hardanger

██ Voss

Mosterhamn på Bømlo. Her skal kongen Olav den hellige ha holdt Mostratinget i året 1024, som innførte den første kristenretten i Norge. Fra Moster kom også Tora Mosterstong, en av Harald Hårfagres friller og mor til kongen Håkon den gode.
Moster gamle kirke er en av de eldste kirkene i Norge, en steinkirke fra 1100-tallet. Ifølge Snorre Sturlason skal kongen Olav Tryggvason ha fått oppført en kirke på stedet allerede i året 985. Foran kirken er det reist tre minnesteiner.
Halsnøy i Kvinnherad kommune.
Halsnøy kloster ble grunnlagt av jarlen Erling Skakke i 1163/1164, da hans sønn Magnus Erlingsson ble kronet til Norges konge. Det var ett av de rikeste klostrene landet, og ble etter reformasjonen organisert som et eget len. Klostertunet er i dag en del av Sunnhordland museum.
Rosendal i Kvinnherad.
Baroniet Rosendal var Norges eneste baroni, opprettet i 1678. Her med den berømte rosehagen. Anlegget er i dag museum.
Kvinnherad kirke i Rosendal er en langkirke i stein fra 1250.
FitjarStord var en av Harald Hårfagres og hans etterfølgeres mest kjente kongsgårder. Stedet forbindes med slaget ved Fitjar i 961.
På verftet Kværner Stord AS i regionsenteret Leirvik bygges det blant annet olje- og gassplattformer.
Knut Arild Hareide (KrF) fra Bømlo ble tildelt stortingsmandat nr. 12 for Hordaland. Hareide er parlamentarisk leder for KrF og medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Han har tidligere vært partileder for KrF og statssekretær i Finansdepartementet, miljøvernminister, leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité og leder for Stortingets 22. juli-komité.

Folk fra Sunnhordland kalles sunnhordlendinger og snakker sunnhordlandsmål. Sunnhordlandsbunaden kommer fra distriktet. Lokalavisen Sunnhordland utgis i Leirvik og dekker hovedsakelig kommunene Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes.

HistorieRediger

Begrepet Sunnhordland skriver seg fra middelalderens Søndhordlen som omfattet kyst- og fjordstrøkene i Hordaland mellom fylkesgrensen mot Rogaland i syd, Korsfjorden i nord og Straumastein innover i Hardangerfjorden øst. Austevoll, Fusa, Os, Samnanger, Strandebarm og Ølen er kommuner som tidligere var en del av Sunnhordland i tillegg til de nåværende (Ølen til 2002, Strandebarm til 1964, de øvrige til 1857). Distriktet inngikk fra 1595 i Søndhordland og Hardanger fogderi, fra 1857 i Søndhordland fogderi, for detaljert historikk se disse.

Viktige historiske steder i distriktet er Mosterhamn (Mostratinget), Halsnøy kloster, Onarheim (Olavsgildet), Baroniet Rosendal og høvdingsetene Fitjar og Stødle.

KommunehistorikkRediger

I 1838 ble Sunnhordland inndelt i kommunene Skånevik, Etne, Finnås, Stord, Fjelberg, Eid, Kvinnherad og Tysnes. I 1855 ble Eid innlemmet i Fjelberg kommune. I 1860 ble Fitjar kommune utskilt fra Stord. I 1861 ble Sveio kommune utskilt fra Finnås. I 1868 ble Valestrand kommune utskilt fra Stord. I 1901 ble Vikebygd kommune utskilt fra Sveio. I 1916 ble Ølen kommune utskilt fra Fjelberg, og Finnås ble delt opp i kommunene Bømlo, Moster og Bremnes. (Kilde: Brøgger, Waldemar: Norge. Geografisk leksikon. Cappelen, 1963).

I 1964 ble deler av Fitjar overført til Austevoll og Bømlo, og Bømlo ble slått sammen med Moster og Bremnes. Sveio ble utvidet med Valestrand og deler av Vikebygd, mens resten av Vikebygd ble innlemmet i Ølen. Etne ble utvidet med deler av Skånevik, og resterende Skånevik ble sammen med Fjelberg kommune og mesteparten av Varaldsøy kommune innlemmet i Kvinnherad. I 2002 ble Ølen kommune overført til Rogaland fylke, og i 2006 ble denne innlemmet i Vindafjord kommune.

KommunerRediger

Sunnhordland er inndelt i 7 kommuner:

Nummer[2] Kart Våpen Navn Adm.senter Folketall[3] Areal[4] Målform[5]
4611   Etne Etnesjøen 4 062 735,27 Nynorsk
4612   Sveio Sveio 5 766 246,14 Nynorsk
4613   Bømlo Svortland 11 957 246,57 Nynorsk
4614   Stord Leirvik 18 759 143,69 Nynorsk
4615   Fitjar Fitjar 3 189 142,44 Nynorsk
4616   Tysnes Uggdal 2 869 255,12 Nynorsk
4617   Kvinnherad Rosendal 13 071 1 090,72 Nynorsk

Administrative inndelingerRediger

BefolkningsutviklingRediger

Tabellen viser befolkningsutviklingen i Sunnhordland i årene 1769-2001 basert på kommunegrensene i 2002[6] og folketall 1. januar 2018.[7]

Kommuner 1769 1801 1855 1900 1950 2018
Bømlo 1 503 1 939 4 203 5 091 7 907 11 902
Etne 1 668 2 406 4 238 3 704 4 086 4 083
Fitjar 718 874 1 574 1 737 2 224 3 194
Kvinnherad 3 792 4 576 8 240 8 596 9 597 13 180
Stord 803 979 1 780 2 335 5 571 18 780
Sveio 1 357 1 720 3 552 3 528 3 730 5 721
Tysnes 2 004 2 367 4 110 4 603 3 869 2 857
Sunnhordland 11 845 14 861 27 697 29 594 36 984 59 717

TettstederRediger

Tettsteder i Sunnhordland, rangert etter innbyggertall 1. januar 2020 (kommune i parentes):[8]

ByerRediger

Stord fikk bystatus av kommunen i 1997.

PolitikkRediger

Stortingsvalget 2017Rediger

Valgresultat ved Stortingsvalget 2017 i Sunnhordland:[9]

Parti Stemmetall % Endring
Høyre 9 216 27,6  1,8
Arbeiderpartiet 7 280 21,8  2,3
Fremskrittspartiet 6 118 18,3  0,5
Senterpartiet 3 627 10,9  3,8
Kristelig Folkeparti 3 100 9,3  3,9
Sosialistisk Venstreparti 1 429 4,3  1,3
Venstre 849 2,5  1,4
Miljøpartiet De Grønne 658 2,0  0,2
Rødt 413 1,2  0,7
Partiet De Kristne 310 0,9  1,0
Andre partier 353 1,1  0,2
Blanke stemmer 194 - -
Valgdeltagelse 33 547 79,1  0,5
Antall med stemmerett 42 433 - -

Stortingsrepresentanter fra Sunnhordland i perioden 2017-2021:

Stortingsvalget 2013Rediger

Valgresultat ved Stortingsvalget 2013 i Sunnhordland:[10]

Parti Stemmetall %
Høyre 8 347 25,8
Arbeiderpartiet 7 798 24,1
Fremskrittspartiet 5 755 17,8
Kristelig Folkeparti 4 279 13,2
Senterpartiet 2 298 7,1
Venstre 1 253 3,9
Sosialistisk Venstreparti 976 3,0
Partiet De Kristne 611 1,9
Miljøpartiet De Grønne 568 1,8
Rødt 175 0,5
Andre partier 298 0,9
Blanke stemmer 157 -
Valgdeltagelse 32 515 78,6
Antall med stemmerett 41 342 -

Stortingsrepresentanter fra Sunnhordland i perioden 2013-2017:

Stortingsvalgene 1906-1918Rediger

Sunnhordland var delt i to enkeltmannskretser, Ytre Søndhordland og Indre Søndhordland.

SamfunnsinstitusjonerRediger

I Leirvik på Stord ligger Sunnhordland tingrett, Stord sjukehus (somatisk), Høgskolen Stord/Haugesund og Stord vidaregåande skule. Andre videregående skoler i regionen er Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad og Rubbestadnes. Sunnhordland folkehøgskule ligger på Halsnøy i Kvinnherad, ved Halsnøy kloster. På Valen i Kvinnherad ligger Valen sjukehus (psykiatrisk). Lokalavisen Sunnhordland utgis i Leirvik, Kvinnheringen i Husnes, Bømlo-nytt i Svortland. Stord Lufthamn Sørstokken på Stord er lokal flyplass. Sunnhordland museum forvalter viktige kulturminner i regionen. Baroniet Rosendal er i dag også museum.

Noen kjente sunnhordlendingerRediger

ReferanserRediger


Eksterne lenkerRediger