Et fogderi er en historisk inndeling av Norge i distrikter som var underlagt en fogd eller fut. Norge ble etter en forordning av 1595 inndelt i rundt 54 fogderier.[1] I 1700 var antallet redusert til 38. Ved lov av 21. juli 1894 om fogderienes opphevelse fantes det 56, som gradvis ble avviklet i perioden 1898–1919. Fogden var Statens representant i sitt fogderi, og skatteinnkreving var en hovedoppgave.[1]

Fogderiene var opprinnelig inndelt i tinglag som i stor grad samsvarte med middelalderens skipreider. Da Formannskapslovene ble innført i 1837, ble tinglagene erstattet av formannskapsdistrikter, der hvert prestegjeld utgjorde ett formannskapsdistrikt. Matrikkelloven fra 1853 endret benevnelsen formannskapsdistrikt til kommuner eller herreder. Rettslig utgjorde fogderiene også ett eller flere sorenskriverier.

Selv om fogderiene forlengst er borte, spiller inndelingene fremdeles en rolle for hvordan mange opplever inndelingen av Norge i distrikter.[trenger referanse] Tydeligst er dette i Møre og Romsdal, hvor man gjerne omtaler sykehusstriden mellom Nordmøre og Romsdal som (en del av) fogderistriden. Grensene for de gamle fogderiene er i noen tilfeller sammenfallende med dagens grenser for prosti eller tingrettdistrikt. Fogderiene dannet også grunnlaget for nummereringen av kommunene som ble innført etter krigen, altså et halvt århundre etter at fogderiene i seg selv ble avviklet.

Amt og fogderier rundt 1650-talletRediger

Herunder følger amts- og fogderinndelingen av Norge i 1647 etter Skattematrikkelen 1647:

BåhuslenRediger

(Avstått til Sverige i 1658.)

Smaalehnenes AmtRediger

Aggershuus AmtRediger

Hedemarkens AmtRediger

Christians AmtRediger

Buskeruds AmtRediger

Tunsberg lenRediger

Brunla lenRediger

Bradsbergs AmtRediger

Nedenæs AmtRediger

Lister og Mandals AmtRediger

Stavanger AmtRediger

Søndre Bergenhuus AmtRediger

Nordre Bergenhuus AmtRediger

Romsdals AmtRediger

Trondhjems AmtRediger

Jemtland og HerjedalenRediger

(Avstått til Sverige i 1645.)

Nordlandenes amtRediger

Tromsø amtRediger

Finmarkens amtRediger

Amt og fogderier på slutten av 1700-talletRediger

Heunder følger amts- og fogderinndelingen av Norge i 1785 etter Christian Jochum Pontoppidans to kart:

Aggershuus StiftRediger

Christiansand StiftRediger

Bergenhuus StiftRediger

Trondhiems StiftRediger

Fogderi og herreder på slutten av 1800-talletRediger

Smaalenenes amtRediger

Akershus amtRediger

Hedemarkens amtRediger

Kristians amtRediger

Buskerud amtRediger

Jarlsberg og Larviks amtRediger

 • Jarlsberg fogderi: Strømmen, Skoger, Sande, Hof, Botne, Våle, Borre, Ramnes, Andebu, Stokke, Sem, Nøtterøy, Tjøme
 • Larvik fogderi: Sandar (Sandeherred), Tjølling, Brunlanes, Hedrum, Lardal, Stavern (Fredriksvern)

Bratsberg amtRediger

Nedenes amtRediger

 • Nedenes fogderi: Gjerstad, Vegårshei, Søndeled, Dypvåg, Holt, Åmli, Mykland, Herefoss, Austre Moland, Froland, Barbu, Tromøy, Hisøy, Øyestad, Fjære, Landvik, Eide, Vestre Moland, Høvåg, Birkenes
 • Sætersdalen fogderi: Vegusdal, Iveland, Hornnes, Evje, Bygland, Valle

Lister og Mandals amtRediger

 • Mandal fogderi: Randesund, Oddernes, Tveit (Tved), Vennesla, Øvrebø og Hægeland, Søgne, Halse og Harkmark, Holum (Holme), Øyslebø og Laudal, Finsland, Bjelland og Grindheim, Åseral, Nordre Undal, Søndre Undal (Sør-Audnedal)
 • Lister fogderi: Vanse, Herad (Herred), Spind, Lyngdal, Hægebostad, Fjotland, Kvinesdal, Hitterø, Nes, Gyland, Bakke, Sirdal

Stavanger amtRediger

 • Jæderen og Dalene fogderi: Sogndal landsogn, Lund, Heskestad, Bjerkreim, Helleland, Eigersund (Egersund landsogn), Ogna, Varhaug, Nærbø, Klepp, Time, Gjesdal, Høyland, Håland, Hetland
 • Ryfylke fogderi: Høle, Forsand (Fossand), Strand, Finnøy, Rennesøy, Mosterøy, Skudenes, Åkra, Avaldsnes, Torvastad, Skåre, Tysvær, Bokn, Skjold, Vats, Vikedal, Nedstrand, Sjernarøy, Årdal, Fister, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Sand, Jelsa

Søndre Bergenhus amtRediger

 • Søndhordland fogderi: Etne, Skånevik, Fjelberg, Sveio (Sveen), Valestrand, Finnås, Stord, Fitjar (Fitje), Tysnes, Kvinnherad, Strandebarm og Varaldsøy
 • Nordhordland fogderi: Fusa, Os, Austevoll, Sund, Fjell, Askøy, Årstad, Fana, Haus, Bruvik, Hosanger, Hamre (Hammer), Alversund, Herdla (Herlø), Manger, Lindås, Masfjorden
 • Hardanger og Voss fogderi: Røldal, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin (Graven), Kvam (Vikør), Jondal, Voss, Vossestrand, Evanger

Nordre Bergenhus amtRediger

 • Sogn fogderi: Gulen, Solund (Sulen), Hyllestad, Lavik og Brekke, Kyrkjebø, Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Aurland, Lærdal, Borgund, Årdal, Hafslo, Luster, Jostedal
 • Sønd- og Nordfjord fogderi: Askvoll, Fjaler (Ytre Holmedal), Gaular (Indre Holmedal), Jølster, Førde, Vevring, Kinn, Bremanger, Selje, Davik, Eid, Hornindal, Gloppen, Breim, Innvik, Stryn

Romsdals amtRediger

 • Søndmøre fogderi: Vanylven (Vannelven), Sande, Herøy, Ulstein, Volda, Ørsta, Hjørundfjord, Sunnylven (Sunnelven), Norddal, Stranda, Stordal, Ørskog, Sykkylven (Søkkelven), Skodje, Borgund, Vigra (Roald), Haram
 • Romsdal fogderi: Vestnes, Voll, Eid, Grytten, Veøy, Eresfjord og Vistdal, Nesset, Bolsøy, Akerøy, Sandøy, Fræna, Bud
 • Nordmøre fogderi: Kvernes, Frei og Grip, Gjemnes, Øre, Straumsnes (Strømsneset), Tingvoll, Øksendal, Sunndal, Stangvik, Surnadal, Rindal, Aure, Valsøyfjord, Halsa, Tustna, Edøy

Søndre Trondhjems amtRediger

 • Fosen fogderi: Hemne (Hevne), Fillan, Hitra (Hitteren), Frøya, Ørland, Rissa, Stadsbygd, Bjugn, Åfjord, Stoksund, Roan, Osen
 • Orkedalen fogderi: Oppdal, Rennebu, Meldal, Orkdal
 • Guldalen fogderi: Røros, Ålen, Haltdalen (Holtålen), Singsås, Budal, Støren, Soknedal, Horg, Hølonda (Hølandet), Flå, Melhus
 • Strinden og Selbu fogderi: Leinstrand, Byneset, Buvik, Skaun (Børseskogen), Børsa, Strinda, Klæbu, Malvik, Selbu

Nordre Trondhjems amtRediger

 • Stjør- og Værdalen fogderi: Meråker, Hegra, Nedre Stjørdal, Åsen, Frosta, Leksvik, Skogn, Levanger landsogn (Frol), Verdal
 • Inderøen fogderi: Ytterøy, Mosvik og Verran, Beitstad, Inderøy, Sparbu, Ogndal (Skei), Egge, Stod, Snåsa
 • Namdalen fogderi: Lierne, Grong, Overhalla, Vemundvik, Klinga, Fosnes, Flatanger, Vikna (Vikten), Nærøy, Kolvereid, Foldereid, Leka

Nordlands amtRediger

Tromsø amtRediger

 • Senjen og Tromsø fogderi: Kvæfjord, Trondenes, Bjarkøy, Ibestad, Salangen, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Berg, Bardu, Målselv, Hillesøy, Lenvik, Malangen, Balsfjord, Tromsøysund, Helgøy, Karlsøy, Lyngen, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen

Finmarkens amtRediger

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger