Et tinglag er en historisk rettskrets i Norge som omfattet et bygdeting. Et tinglag kunne omfatte en skipreide, et herred eller et prestegjeld.

Tinglag i NorgeRediger

Denne oversikten viser inndelingen i fogderi og tinglag slik den var ifølge matrikkelen av 1838, dvs. ved opprettelsen av formannskapsdistriktene.

Smaalenenes AmtRediger

Akershuus AmtRediger

Hedemarkens AmtRediger

Christians AmtRediger

Buskeruds AmtRediger

Jarlsbergs og Laurviks AmtRediger

Bratsbergs AmtRediger

Nedenæs og Robygdelagets AmtRediger

Listers og Mandals AmtRediger

Stavanger amtRediger

Søndre Bergenhus amtRediger

Nordre Bergenhus amtRediger

Romsdals amtRediger

Søndre Trondhjems amtRediger

Nordre Trondhjems amtRediger

Nordlands amtRediger

Tromsø amtRediger

Finmarkens amtRediger