Tinglag

historisk rettskrets

Et tinglag (norrønt: þinglǫg) er en historisk rettskrets i Norge som omfattet et bygdeting. Tinglaget hadde navn etter landskap og kunne omfatte en skipreide eller et prestegjeld og senere et herred.

Tinglag i Norge

rediger

Denne oversikten viser inndelingen i fogderi og tinglag slik den var ifølge matrikkelen av 1838, dvs. ved opprettelsen av formannskapsdistriktene.

Utskilt fra Akershus amt i 1842.
Ingen underliggende tinglag.

Utskilt fra Søndre Bergenhus amt i 1831.
Ingen underliggende tinglag.

Autoritetsdata