Et tinglag er en historisk rettskrets i Norge som omfattet et bygdeting. Et tinglag kunne omfatte en skipreide, et herred eller et prestegjeld.

Tinglag i NorgeRediger

Denne oversikten viser inndelingen i fogderi og tinglag slik den var ifølge matrikkelen av 1838, dvs. ved opprettelsen av formannskapsdistriktene.

I. Smaalehnenes AmtRediger

II. Akershuus AmtRediger

III. Christiania AmtRediger

Utskilt fra Akershus amt i 1842.
Ingen underliggende tinglag.

IV. Hedemarkens AmtRediger

V. Christians AmtRediger

VI. Buskeruds AmtRediger

VII. Jarlsbergs og Laurviks AmtRediger

VIII. Bratsbergs AmtRediger

IX. NedenæsRediger

X. Listers og Mandals AmtRediger

XI. Stavanger AmtRediger

XII. Søndre Bergenhuus AmtRediger

XIII. Bergen AmtRediger

Utskilt fra Søndre Bergenhus amt i 1831.
Ingen underliggende tinglag.

XIV. Nordre Bergenhuus AmtRediger

XV. Romsdals AmtRediger

XVI. Søndre Trondhjems AmtRediger

XVI. Nordre Trondhjems AmtRediger

XVIII. Nordlandenes AmtRediger

XIV. Tromsø AmtRediger

XX. Finmarkens AmtRediger