Gudbrandsdalen fogderi

Gudbrandsdalen fogderi (Guldbrandsdalens Fogderie) var en administrativ enhet (fogderi) i Akershus len fra 1500-tallet. Etter 1662 inngikk det i Akerhus amt, som lå under Akershus stiftamt. Etter 1757 lå fogderiet i de nyopprettede Oplandenes amt, og tilsist fra 1781 i Kristians amt. Begge del av Akershus stiftamt.

Kort over Gudbrandsdalens Provstie og Fogderie, av S. Arentz

Fogderiet hadde i hovedsak den samme utstrekningen inntil 1815, da Gausdal og Fåberg ble lagt til Toten og det sydlige Gudbrandsdal fogderi. Gudbrandsdal fogderi ble i 1860 delt i Nordre Gudbrandsdalen fogderi og Søndre Gudbrandsdalen fogderi, sistnevnte fikk samtidig tilbakeført Gausdal og Fåberg fra Toten fogderi.

Øvre Folldal tilhørte Gudbrandsdalen inntil 1863, Sollia kommune (nå i Stor-Elvdal) til 1890. Fogderiene i Kristians amt ble avviklet i 1909.

Geistlig inndeling i 1701

rediger

Gudbrandsdalen fogderi:

Herredsinndeling mot slutten av 1800-tallet

rediger

Nordre Gudbrandsdalen fogderi:

Søndre Gudbrandsdalen fogderi:

Autoritetsdata