Mandal fogderi (Mandals Fogderie) var det sydligste fogderiet i Norge. Det grenset i vest til Lister fogderi, i nord til Raabygdelagets fogderi og i øst til Nedenæs fogderi. Det inkluderte også Kristiansand by. Det var en del av Lister og Mandals amt.

Mandals fogderi fra kart 1785.

Fogder i Mandal.

Navn Tidsrom
Gabriel Martin Heiberg 1825–1867
Christopher Rogge 1867–1880
Edvard Hieronimus Bassøe Wattne 1880–1881
Hans Peder Rude 1882–1887
Niels Kristian Wilhelm Landmark Hvoslef 1888–1895
Georg Theodor Nicolai Nickelsen 1895–1904

Fogd som embete ble opphevet i 1904.

Kilder rediger